KIDZ

Patiëntbetrokkenheid bij richtlijnen

Afspraken patiëntbetrokkenheid bij medisch specialistische richtlijnen.

Patientparticipatie

Patiëntbetrokkenheid bij richtlijnen krijgt de laatste jaren steeds meer vorm. In principe wordt bij iedere richtlijnontwikkeling vorm gegeven aan patiëntparticipatie. Dit zorgt ervoor dat richtlijnen beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en de praktijk. Ook bevordert het de kwaliteit van de richtlijn en vergemakkelijkt het de implementatie. Om een goede samenwerking verder te bevorderen, zijn door Patiëntenfederatie Nederland en Federatie Medisch Specialisten (Federatie)/wetenschappelijke verenigingen (WV’en) afspraken voorbereid.

Deze afspraken zijn ontwikkeld binnen het KIDZ programma.

'Afspraken patiëntbetrokkenheid bij medisch specialistische richtlijnen' (pdf)