KIDZ

Patiënteninformatietool

De patiënteninformatietool is een online hulpmiddel om kwaliteitsstandaarden begrijpelijk te maken voor patiënten. U leest in deze handleiding hoe u hiervoor te werk kunt gaan als patiëntenorganisatie. Deze tool is gefinancierd door ZonMw.


patinfotoolWat zijn kwaliteitsstandaarden?
Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam voor medisch specialistische richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules. Deze documenten beschrijven hoe artsen en andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen. Bij elke kwaliteitsstandaard moet ook informatie voor patiënten ontwikkeld worden.

Wat kunnen patiëntenorganisaties met de tool?
De patiënteninformatietool helpt u om patiënteninformatie bij kwaliteitsstandaarden te schrijven. De tool bevat een vragenformat met daarin de belangrijkste vragen van patiënten. U kunt in de tool de antwoorden op deze vragen invullen. De informatie wordt vervolgens op de website van uw (patiënten)organisatie getoond.

Enkele voorbeelden van patiënteninformatie met de patiënteninformatietool
Patiënteninformatie bij de richtlijn Dwarslaesierevalidatie
Patiënteninformatie bij de richtlijn Enkelfractuur 
Patiënteninformatie bij de richtlijn over Counseling bij CNV-detectie diagnostiek
Patiënteninformatie bij de richtlijn Proctologie

Meer informatie
U vindt de tool via www.patienteninformatietool.nl
Maak gratis een account aan om toegang te krijgen tot de tool.

Wilt u meer informatie over de patiëntentinformatietool of tips over het schrijven van patiënteninformatie? Download hier de handleiding (pdf)>>

Voor instructies en tips bij het invullen van de patiënteninformatietool: Download hier de instructies en tips (pdf) >>
Deze instructies en tips zijn ook in de patiënteninformatietool te vinden.  

Heeft u vragen over de patiënteninformatietool of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: