Volgens ons

Geboortezorg

Geboortezorg is de zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. Deze zorg begint op het moment dat een vrouw zwanger probeert te worden (preconceptie) en eindigt aan het einde van de kraamperiode. Hierbij zijn verschillende zorgverleners betrokken.

Volgens ons

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt de (aanstaande) moeder in de geboortezorg. Wij willen een sterke positie van de zwangere binnen de geboortezorg. Keuzevrijheid en inzicht in de kwaliteit van zorg zijn daarbij voor ons belangrijke speerpunten.

> Bekijk hier onze (nieuws-)berichten over dit onderwerp


Goede samenwerking zorgverleners
Goede samenwerking tussen zorgverleners binnen de geboortezorg is belangrijk. Patientenfederatie Nederland is een groot voorstander van integrale geboortezorg. De zorg moet zo worden georganiseerd dat zorgverleners samenwerken in netwerken en in overleg met de zwangere zelf. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg verhoogd. Zwangere vrouwen vinden het belangrijk dat alle betrokken zorgverleners optimaal samenwerken en de begeleiding en behandeling met elkaar en met haar afstemmen. Zij willen gemakkelijk naar een andere zorgaanbieder kunnen overstappen als dat nodig is of gewenst. En zij willen de mogelijkheid hebben om zelf de regie te kunnen voeren over de zorg die zij ontvangen.

De wens van de zwangere moet als uitgangspunt worden genomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in november 2014 door Patientenfederatie Nederland is uitgevoerd onder honderden vrouwen. De resultaten van dit onderzoek zijn ingebracht in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. In deze Zorgstandaard zijn de afspraken vastgelegd waaraan zorgverleners zich moeten houden. Zorgverleners in de regio’s kunnen hiermee onderling verder afspraken maken hoe ze deze goede zorg gaan leveren aan de zwangere in de regio. Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg voor zwangeren en baby’s verbetert door het invoeren van de zorgstandaard. Samen met de clientorganisaties Stichting Kind en Ziekenhuis, VSOP, Pharos en de Geboortebeweging hebben we vanaf het begin meegewerkt aan de Zorgstandaard.


Keuzevrijheid

De organisatie van de geboortezorg is aan het veranderen. Zorgverleners gaan steeds meer samenwerken in geboortezorgorganisaties. De verloskundige zorg en de kraamzorg worden dan vanuit één organisatie geleverd. De keuzevrijheid van zwangere vrouwen kan dan in het geding komen. Patëntenfederatie Nederland vindt dat keuzevrijheid voor zwangeren moet volledig gewaarborgd moet blijven. Zwangere vrouwen moeten zelf kunnen kiezen voor een verloskundige, voor een ziekenhuis waar zij goede ervaringen mee hebben en voor de kraamzorg die bij hen past Zodat zij de zorg krijgt die zij wenst en niet alleen de zorg die door één geboortezorgorganisatie aangeboden wordt. Zwangere vrouwen moeten dus probleemloos kunnen switchen tussen geboortezorgorganisaties.


Inzicht in de kwaliteit van geboortezorg
Informatie over de kwaliteit van zorg in de geboortezorg is nu nog nauwelijks voor handen. Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat deze informatie er wel komt. Informatie over de kwaliteit die de gehele geboortezorgorganisatie levert, en over de kwaliteit van de verloskundigen, kraamzorg en ziekenhuiszorg afzonderlijk.Ook moeten de onderzoeken naarde ervaringen en tevredenheid van cliënten openbaar beschikbaar zijn. Zo wordt de geleverde kwaliteit van zorg inzichtelijk en kunnen (aanstaande) zwangeren kiezen voor een zorgverlener die bij hen past.


Cliëntenparticipatie
Wij vinden het belangrijk dat (aanstaande) moeders overal aan tafel zitten waar beleid wordt gemaakt. Daarom steunen wij de oprichting van moederraden waarin (aanstaande) moeders meedenken en beslissen over het beleid van de geboortezorgorganisatie.

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank