Tips

Gesprek met uw huisarts

Als u naar de huisarts gaat, heeft u meestal maar kort de tijd om duidelijk te maken wat u wilt. Dat is een hele kunst. Bereid u daarom goed voor op zo'n gesprek. Hier leest u hoe u dat doet.

Tips

1. Schrijf op wat u wilt vertellen

Hiermee voorkomt u dat u belangrijke zaken vergeet te vertellen. U kunt met de volgende vragenlijst uw klachten in kaart brengen:

 • Waar heeft u last van?
 • Sinds wanneer heeft u er last van?
 • Wanneer is de klacht erger?
 • Wanneer is de klacht minder erg?
 • Wat is de pijn op een schaal van 1 tot 10?
 • In hoeverre belemmert de klacht u in uw dagelijks leven, uw werk?
 • Is de klacht al onderzocht? Zo ja, hoe en wat was de uitkomst?
 • Is er een behandeling ingezet? Zo ja, welke en wat is het effect van de behandeling?
 • Bent u doorverwezen naar een specialist? Zo nee, waarom niet?
 • Wat denkt u zelf dat het is?
 • Hoe kan de arts u helpen/wat verwacht u van de arts?

2. Schrijf op wat u verwacht en wat uw wensen zijn

Soms gaat u met een bepaald doel naar een zorgverlener. Het is voor de zorgverlener belangrijk om te weten wat u wilt, zodat hij samen met u kan kijken of uw wens ook daadwerkelijk de beste oplossing is.

3. Zoek informatie op

Eerst rondkijken op internet helpt bij het stellen van de juiste vragen. Betrouwbare en goede informatie vindt u bijvoorbeeld op websites van patiëntenorganisaties of op Thuisarts.nl. Huisartsen hebben deze site samengesteld.

4. Schrijf op welke vragen u wilt stellen

Domme vragen bestaan niet. Dus schrijf alle vragen op die u te binnen schieten en neem deze mee naar het de afspraak.

Vaak blijkt tijdens een consult dat u een behandeling nodig heeft. Elke behandeling heeft voor- en nadelen. Het is belangrijk deze op een rijtje te hebben. Zodat u een goede zorgkeuze kunt maken. Stel daarom altijd de volgende drie goede vragen:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Lees meer hierover op www.3goedevragen.nl

5. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht en neem dit mee

Een medicatieoverzicht vraagt u op bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u zorgverleners toestemming hebt gegeven om uw medische gegevens, waaronder medicijngebruik, op te vragen.

6. Vraag iemand om mee te gaan of neem het gesprek op

Zeker als het over uzelf en uw gezondheid gaat, is het lastig om informatie op te nemen en te verwerken en ook nog vragen te stellen. Daarom is het verstandig om iemand mee te nemen naar de dokter, zeker bij ernstige klachten. Degene die meegaat, kan met wat meer afstand vragen stellen. Hij/zij kan ook aantekeningen maken. Zo kunt u de informatie thuis rustig verwerken en samen bespreken.

Opnemen van een gesprek in de spreekkamer kan u ook helpen om een betere keuze te maken. Dat kan met uw telefoon, of u maakt aantekeningen. Of u vraagt tegen het einde van het gesprek of de dokter de belangrijkste punten op schrift wil zetten. Beter nog: of de dokter de samenvatting even op uw telefoon wil inspreken. Dan kunt u er thuis nog eens goed over nadenken. Wij raden u wel aan altijd met de dokter te bespreken dat u het gesprek wilt opnemen. Zo kan hij meedenken over uw behoefte aan informatie en u beter helpen. Zie ook de handreiking hieronder. Kijk hier voor uw rechten ten aanzien van het opnemen van het gesprek >>>

Handreiking Opnemen van het gesprek met uw arts

Wilt u een andere huisarts?

EenanderehaKL


Denkt u eraan om te veranderen van huisarts? Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderschrijven het belang van een goede relatie tussen huisarts en patiënt.

Het wisselen van huisarts komt de vertrouwensband en de continuïteit van zorg niet ten goede. Maar als er een reden is, moet een patiënt zonder problemen van huisarts kunnen wisselen.  

In deze brochure lees u daar meer over (pdf)


Ga naar 'Handig' >>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank