Handig

Inzage in uw medisch dossier

Behandelaars – artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen - leggen in een medisch dossier allemaal gegevens over hun patiënten vast. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van een behandeling. U heeft het recht op inzage in uw dossier. Maar wat staat er in een medisch dossier en hoe kunt u een verzoek tot inzage indienen?

Handig

Wilt u meer informatie over MedMij en de ontwikkeling van MedMij?

Neem dan een kijkje op de website van MedMij of volg MedMij op Twitter en LinkedIn. Staan op de website niet alle antwoorden op uw vragen? Mail dan naar .

Nationale Zorgnummer

Heeft u een vraag of klacht over het medische dossier? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer via telefoonnummer 0900 2356780 (€ 0,20 per gesprek) of e-mail.

Zorgbelangorganisaties

Een zorgbelangorganisatie geeft informatie, advies en zo nodig bijstand in het realiseren van uw rechten. Ze kunnen u helpen met het opstel¬len van een brief, samen met u een gesprek voorbereiden of eventueel zelfs meegaan naar een gesprek met een zorgverlener.

www.zorgbelang-nederland.nl of neem contact op met een afdeling Informatie en Klachtenopvang in uw regio via 0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut). Daar kunt u terecht met uw vragen en/of klachten over de gezondheidszorg.

Autoriteit Persoongegevens

Vragen en klachten over het niet krijgen van inzage in uw gegevens kunt u voorleggen aan Autoriteit Persoonsgegevens. De organisatie is te bereiken via Postbus 93374 2509 AJ Den Haag of telefoonnummer 070 - 8888 500.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Voor informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS. De Rijksoverheid is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of ga naar het contactformulier op de site om uw vraag te stellen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Informatie over zorgverzekeringspolissen kunt u opvragen bij uw eigen verzekeraar of bij de koepelorganisatie ZN. Postbus 520, 3700 AM Zeist via www.zn.nl . Consumenteninfo of telefoonnummer 030 698 89 11.

Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)

Informatie over de toekomst van de ICT in de zorg kunt u krijgen bij NICTIZ.
Postbus 262, 2260 AG Leidschendam via de site www.nictiz.nl of telefoonnummer 070 - 317 34 50.

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank