Inzage in uw medisch dossier

Inzage in uw medisch dossier

Behandelaars – artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen - leggen in een medisch dossier allemaal gegevens over hun patiënten vast. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van een behandeling. U heeft het recht op inzage in uw dossier. Maar wat staat er in een medisch dossier en hoe kunt u een verzoek tot inzage indienen?

Wat en hoe

Wat is een medisch dossier?

In een medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. Uw hulpverlener is verplicht om dit in een medisch dossier bij te houden.

Steeds vaker leggen behandelaars deze gegevens vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De inhoud van zo’n elektronisch opgeslagen dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier. Voordeel is wel, dat het elektronisch dossier sneller en gemakkelijker in te zien is.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) geeft ook inzicht in het medische dossier. Apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een PGO genoemd. Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoek uitslagen en inentingen. MedMij zorgt ervoor dat iedereen straks kosteloos over een PGO kan beschikken. PGO's die voldoen aan MedMij hebben een MedMij-label. Als een PGO het MedMij-label heeft, weet je dat je veilig en vertrouwd je medische gegevens kunt inzien. 

> Op zoek naar een persoonlijke gezondheidsomgeving? Start hier de PGO-keuzehulp

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. Het medisch dossier is de verantwoordelijkheid van de behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt. U mag het medisch dossier daarom niet mee naar huis nemen. U mag wel een kopie opvragen. Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Inzage in uw dossier vragen

Als u nog onder behandeling bent, vraagt u aan uw eigen behandelaar om inzage. Spreek meteen af, wanneer en hoe u inzage krijgt. U hoeft uw verzoek om inzage niet toe te lichten. Toch is het raadzaam om de behandelaar te laten weten waarom u inzage wilt. Hij kan u dan ook aanbieden uitleg te geven, waardoor u beter begrijpt wat er in uw dossier staat.

Inzage vragen per brief

Als uw behandeling al is afgesloten, dan kunt u het beste schriftelijk om inzage in uw dossier verzoeken. De brief moet u richten aan de hoofdbehandelaar. Hierin vermeldt u:

  • Uw naam en adres.
  • Uw wens tot inzage of om een kopie.
  • Welke zorgverlener de behandeling heeft gegeven.
  • De periode van de behandeling waarover u inzage wilt hebben.
  • Eventueel dat u een toelichting wenst van de betreffende zorgverlener.

Als uw behandelaar inzage weigert

Als uw behandelaar inzage weigert, herhaalt u uw verzoek schriftelijk. Gaat uw behandelaar ook niet op uw schriftelijk verzoek in, dan kunt u naar een zorgbelangorganisatie gaan bij u in de buurt. Ze kunnen u helpen met het opstellen van een brief, samen met u een gesprek voorbereiden of eventueel zelfs meegaan naar een gesprek met een zorgverlener.

Medische gegevens uitwisselen

U kunt bij een onbekende arts of andere apotheker of huisartsenpost terechtkomen. Bijvoorbeeld in spoedsituaties, na een ongeval of onverwachtse ziekte of blessure. Het kan dan van belang zijn dat deze zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen bekijken. U moet als patiënt toestemming geven om deze medische gegevens uit te wisselen. Dat kan via www.volgjezorg.nl. Met een PGO kunt u ook uw medische gegevens delen. Voor een actueel overzicht van persoonlijke gezondheidsomgevingen, mét en zonder MedMij-label, kunt u DigitaleZorgGids bezoeken.

Meer informatie

Zie de brochure ‘Het medisch dossier’.

Naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank