Volgens ons

Lastige keuzes in uw zorg

Soms moet u een lastige keuze maken rondom zorg. Dan helpt het om wat meer tijd te nemen en goed na te denken. Wat is de beste keuze voor u en uw naasten en hoe maakt u die? We geven u hieronder tips hoe u hierbij te werk kunt gaan.

Volgens ons

Wij vinden het belangrijk dat patiënten regie hebben over de zorg die zij krijgen. En dat zij zelf of samen met hun zorgverlener beslissen wat het goede is om te doen. In onze ideale wereld zijn mensen zich bewust van ‘signalen’ die kunnen ontstaan bij lastige keuzeproblemen in de zorg. Doordat zij herkennen dat zij met een complex vraagstuk te maken hebben. En weten welke vragen zij zichzelf en hun omgeving kunnen stellen om tot een oplossing te komen. Of waar zij hulp en ondersteuning kunnen vinden voor het beantwoorden van die vragen.

In een zorgveld waar ruimte is om te praten over lastige vraagstukken en waarin zorgverleners de tijd hebben om verder te kijken dan alleen het specifieke medische probleem. Denk hierbij aan gevolgen waar bijvoorbeeld chronisch zieken dagelijks mee te maken hebben zoals werk, wonen, sociaal contact en zingeving. En waarin zorgverleners aan de patiënt vragen wat zij het goede voor zichzelf vinden. Als patiënten dat (nog) niet goed weten, nemen zorgverlener en patiënt (mits de situatie dat toelaat) een time-out om hierover na te kunnen denken. Zorgverleners verwijzen patiënten die daar behoefte aan hebben naar iemand die ondersteuning kan bieden bij lastige keuzeproblemen. Dat kan iemand uit de thuisomgeving zijn, maar ook een (huis)arts of psycholoog, maatschappelijk werker of een geestelijk verzorger.


We hebben dit verwoord in een visie voor patiënten over dagelijkse ethiek in de zorg. Deze vindt u hier (210kB, pdf) >>


De visie is geschreven door de Commissie Patiënten en Ethiek in de Zorg en geeft weer waar de commissie met elkaar over sprak. Deze patiëntenorganisaties hadden zitting in de commissie:  

  • De Hart & Vaatgroep
  • Longfonds
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland
  • NPV Zorg voor het leven
  • Vereniging Spierziekten Nederland

De commissie werd voorgezeten door dhr. dr. D.J. van Dijk, lid van de Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland. Dhr. em. prof. mr. E. Sutorius adviseerde de commissie. Klaartje Spijkers en Marleen ten Horn voeren namens Patiëntenfederatie Nederland de operationele werkzaamheden voor de commissie uit.

 

 

pasplaats front 250px

Met dit boekje willen we u helpen na te denken over lastige keuzes in de zorg. Ons belangrijkste advies is: maak tijd en ruimte voor een zorgvuldige afweging. Vandaar: Pas op de plaats

U kunt de brochure hier downloaden (3,2MB pdf) >>

Bekijk ook de informatiekaart ‘De lastige keuze van Bart’ 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank