Keuzes

Levenseinde

Tijdens onverwacht overlijden of in de fase voor het overlijden staan patiënten, naasten en zorgverleners voor verschillende ingrijpende keuzes. Een passende keuze kunnen maken, begint met informeren, nadenken en praten over het levenseinde. In dit dossier bundelen we informatie over het levenseinde. Ook verwijzen we naar hulpmiddelen om keuzes te maken en informatie te vinden.

Keuzes

Beslissen over zorg rondom uw levenseinde. Over welke keuzes kan het gaan?

  • Wel of niet behandelen. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie, bestraling, bloedtransfusie of morfine. Maar ook aan stoppen met beademen of niet reanimeren.
  • Wel of geen euthanasie of stoppen met eten en drinken.
  • Waar u wilt sterven: thuis, in een hospice, de instelling waar u verblijft of in het ziekenhuis.
  • Wie er beslist wanneer u dat niet meer kunt.
  • Wel of niet uw organen doneren of lichaam aan de wetenschap geven.
  • Wel of niet meer naar het ziekenhuis.
  • Welke andere zorg u nog kan helpen: bijvoorbeeld psychosociale hulp, geestelijke verzorging of spirituele zorg.
  • Wat u belangrijk en prettig vindt in de zorg voor naasten: bijvoorbeeld uw wensen voor persoonlijke verzorging en bezoek ontvangen.
  • Wat u belangrijk vindt rondom afscheid nemen.

 

E-book

Folder behandelwensen kl

Het onderwerp ‘behandelbeperkingen’ kan moeilijk zijn voor u en uw naasten, maar ook voor uw zorgverleners. Met deze folder bent u goed voorbereid op een gesprek over behandelbeperkingen. Bekijk de pdf >>

E-book

Wie beslist als u dat zelf niet meer kunt kl

Ons e-book ‘Wie beslist als u dit zelf niet kunt’ gaat over het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding in de gezondheidszorg. En wat er gebeurt wanneer u daarover niet (meer) zelf kunt beslissen. Bekijk >>