Volgens ons

Medicatieoverzicht

Heeft u een overzicht van de medicijnen die u gebruikt? Dit kan van groot belang zijn voor een veilige behandeling. U leest hier meer over het medicatieoverzicht en hoe u deze actueel houdt.

Volgens ons

Jaarlijks zijn er duizenden vermijdbare ziekenhuisopnames en overleden patiënten als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Vaak is de oorzaak een slechte overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en slechte communicatie met de patiënt. Met zulke duizelingwekkende cijfers ligt het voor de hand dat het medicatiegebruik altijd met de patiënt besproken wordt.

Betrek patiënten bij het medicatieoverzicht

Patiëntenfederatie Nederland wil dat patiënten actief betrokken worden bij het actueel houden van hun medicatieoverzicht. Zorgverleners moeten daarvoor nog vaker het gesprek erover aangaan met hun patiënten. Daarnaast moeten patiënten zich beter bewust zijn van hoe belangrijk het is dat zij zelf hun medicatieoverzicht opvragen, controleren en meenemen. Een PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het helpt de patiënt om (meer) de regie te hebben over de eigen gezondheid, waaronder het gebruik van medicatie. Meer informatie hierover op www.medmij.nl

Nieuwe standaard geeft inzicht in werkelijk medicijngebruik

Patiëntenfederatie Nederland werkt samen met zorgverleners aan een nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces. Met die standaard is betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt mogelijk. Om patiënten goed te kunnen behandelen, is actueel inzicht in medicatiegegevens noodzakelijk. Huisartsen, apothekers of medisch specialisten weten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Als de voorschrijver de medicatie stopt of de dosering verlaagt, wordt er geen recept uitgeschreven. Het gevolg is dat ander zorgverleners hierover niet worden geïnformeerd.

De Informatiestandaard Medicatieproces lost dit op. De standaard is een set van afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt.

Door de standaard kan de patiënt met behulp van portals of apps in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving actuele medicatiegegevens inzien. Ook kan hij zijn werkelijke medicijngebruik vastleggen en delen met behandelaars en apothekers. Hierdoor wordt helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt mogelijk en kunnen fouten als gevolg van onjuiste of onvolledige medicatiegegevens voorkomen worden. Wijzigingen, bijvoorbeeld het onderbreken van medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met een medicijn vanwege een allergie of het later starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is opgehaald, worden zichtbaar. Zo zorgt de standaard voor efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid.

Meer informatie?
Download hier de factsheet of kijk het filmpje


Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank