Volgens ons

Medische gegevens uitwisselen

Uw zorgverlener is verplicht om een medisch dossier van u aan te leggen en bij te houden. In Nederland houden artsen en apothekers steeds vaker digitaal een medisch dossier over u bij. Artsen kunnen dus ook steeds vaker medisch gegevens van patiënten elektronisch met elkaar uitwisselen. Maar zij mogen dit alleen doen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Volgens ons

Patiëntenfederatie Nederland vindt het van belang dat artsen over de juiste en laatste informatie beschikken om u goed te kunnen helpen. Zowel voor artsen en apothekers als voor u. Wij vinden wel dat aan het uitwisselen van medische gegevens bepaalde voorwaarden verbonden moeten zijn.

Zo veilig mogelijk

  • Het is belangrijk dat inzage in de informatie zo veilig mogelijk is, zodat de kans op misbruik minimaal wordt. En als er toch misbruik plaatsvindt, dit hoog wordt gestraft. U als patiënt moet kunnen zien welke zorgverlener via het netwerk uw gegevens heeft opgevraagd.
  • U beslist uitdrukkelijk of uw gegevens worden uitgewisseld. Er wordt dus actief om toestemming gevraagd. Ook kunt u gegevens laten afschermen.
  • U moet zelf ook kunnen zien welke informatie door andere artsen gezien kan worden.

Wat doen wij?

Patiëntenfederatie Nederland is vertegenwoordigd in de Patiënten- en Privacyraad van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze raad heeft een belangrijke adviserende rol over de wensen van patiënten en over onderwerpen die de privacy raken. De VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze organisatie is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgverleners met steun van Patiëntenfederatie Nederland. Dit zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ).

MedMij: een betrouwbare keuze

Patiëntenfederatie Nederland werkt er hard aan mensen toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens in persoonlijke gezondheidsomgevingen. Zodat zij zelf een volledig en levenslang overzicht op kunnen bouwen. Daarom hebben wij een visie geschreven over hoe de ideale persoonlijke gezondheidsomgeving (toen nog: PGD) eruit zou moeten zien. Om diverse spelers uit het zorgveld te helpen bij het ontwikkelen van  persoonlijke gezondheidsomgevingen werken wij met diversie partijen aan de ontwikkeling van MedMij. Dit wordt een set aan eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Persoonlijke gezondheidsomgevingen die straks voldoen aan MedMij kunnen informatie uitwisselen, zijn veilig, voor iedereen betaalbaar en toetsbaar op kwaliteit. Er zijn al een aantal persoonlijke gezondsomgevingen die aan MedMij voldoen. MedMij staat voor een betrouwbare keuze. Kijk voor meer informatie op de website van MedMij.

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank