Ervaringen

Meepraten in de gemeente

Sinds 2015 kan je bij de gemeente terecht voor zorg en ondersteuning. Maar ook voor jeugdzorg en meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn verplicht om burgers te betrekken bij het maken van beleid. Hier vindt u informatie, hulpmiddelen en tips voor als u namens uzelf en anderen mee praat in uw gemeente.

Ervaringen

Stimuleren door goede voorbeelden

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning nog onbekend is. Terwijl er ook voorbeelden zijn waaruit blijkt dat cliëntondersteuning zeer waardevol is voor cliënten en hun mantelzorgers. Om een impuls te geven aan het beschikbaar stellen en organiseren van cliëntondersteuning is de VNG samen met de cliëntenorganisatie Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning gestart. Er is opgeroepen om melding te maken van gemeenten die vooroplopen in het vernieuwen en het verbeteren van de cliëntondersteuning. Deze gemeenten worden vervolgens in het zonnetje gezet en gevraagd om in hun regio het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning.

 

Benutten van cliëntervaringen

Met de verschillende koepelorganisaties zijn zowel via digitale vragenlijsten als persoonlijke interviews ervaringen van cliënten en hun mantelzorgers opgehaald over de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. De uitkomsten werden na afloop weer gedeeld met lokale belangenbehartigers en met gemeenten. Dit leverde vaak een goed vertrekpunt of aanleiding voor een gesprek met lokale beleidsmakers over verbeterkansen vanuit het perspectief van cliënten en mantelzorgers.

 

Praktisch hulpmiddel voor het keukentafelgesprek

Bij invoering van de nieuwe Wmo bleek de behoefte aan eenvoudige uitleg wat het keukengesprek is en hoe het verloopt groot. De brochure 'Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek' helpt stap voor stap bij de voorbereiding op dat gesprek. Dit bleek een zeer gewild praktisch hulpmiddel. De brochure is een uitgave van Huis voor de Zorg en zes andere Limburgse organisaties, en is beschikbaar gesteld aan andere lokale belangbehartigers. Een ander bruikbaar hulpmiddel voor mensen om zich voor te bereiden op een gesprek biedt Mijnkwaliteitvanleven.nl. Hier kunnen lokale belangenbehartigers en beleidsmakers ook informatie vinden op gemeenteniveau.

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank