Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent.

Wat en hoe

Wat zijn patiëntenrechten?

Als patiënt heeft u bepaalde rechten. U heeft bijvoorbeeld recht op privacy; hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw (medische) gegevens omgaan. Ook heeft u recht op informatie over uw ziekte, behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Naast rechten heeft u ook plichten. U moet bijvoorbeeld de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

EbookPatientenrechten2019Wanneer er iets met uw gezondheid aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan hun zorg. De in de WGBO beschreven rechten en plichten kunt u beschouwen als de basis voor de gelijkwaardige relatie tussen patiënt en hulpverlener. Om deze relatie zo goed mogelijk te regelen, hebben zowel u als de hulpverlener rechten en plichten. De volgende onderwerpen komen onder andere in de WGBO aan de orde:

1. Een algemene uitleg over de WGBO
2. Inzage in het medisch dossier
3. Een tweede mening of second opinion vragen
4. Wat zegt de wet over kinderen, hun ouders en patiëntenrechten
5. Vragen over de huisarts en
6. Vragen over de tandarts
7. Het geven van toestemming voor behandelingen
8. Wat doe ik als ik een klacht heb over de zorg en
9. Het nemen van beslissingen in de zorg.

> De info over al deze onderwerpen staat ook in ons complete e-book Patiëntenrechten 

Uw plichten als patiënt

Zoals gezegd heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Ook mag in zo'n situatie van u worden verwacht dat u de adviezen of de voorstellen tot behandeling voldoende ter harte neemt. Dit is echter geen afdwingbare verplichting. Tenslotte moet u de hulpverlener of de instelling betalen. Verder is in Nederland ook iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten (er zijn enkele uitzonderingen: militairen in actieve dienst en mensen die prinicipiële bezwaren hebben).

Rechten en plichten van de hulpverlener

Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of diens vertegenwoordiger hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Als een hulpverlener van mening is dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. De belangrijkste plicht van een hulpverlener is het verlenen van goede zorg.

Samenwerking en vertrouwen

In de relatie tussen patiënt en hulpverlener is samenwerking en wederzijds vertrouwen belangrijk. En dat kan niet in een wet worden uitgedrukt! Zowel u als de hulpverlener moet open staan om gezamenlijk inspanningen te leveren die bijdragen aan de behandeling. De hulpverlener werkt vanuit zijn (medische) professionaliteit aan de behandeling. Hij geeft informatie en staat open voor vragen en eventuele klachten. Voor u als patiënt is het belangrijk dat u kunt overleggen over wat u van de behandeling verwacht en dat u – voor zover mogelijk- zelf ook bijdraagt aan de behandeling.


Ga naar 'Ervaringen'>>

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank