Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent.

Wat en hoe

Wat zijn patiëntenrechten?

Als patiënt heeft u bepaalde rechten. U heeft bijvoorbeeld recht op privacy; hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw (medische) gegevens omgaan. Ook heeft u recht op informatie over uw ziekte, behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Naast rechten heeft u ook plichten. U moet bijvoorbeeld de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wanneer er iets met uw gezondheid aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. De in de WGBO beschreven rechten en plichten kunt u beschouwen als de basis voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en hulpverlener. Om deze relatie zo goed mogelijk te regelen, hebben zowel u als de hulpverlener rechten en plichten. De volgende onderwerpen komen onder andere in de WGBO aan de orde:

  • Uw rechten als patiënt
  • Recht op informatie en toestemmingsvereiste
  • Recht op inzage in uw medisch dossier
  • Wilsverklaring
  • Rechten voor kinderen en hun ouders 
  • Recht op een tweede mening
  • Vragen over de huisarts
  • Vragen over de tandarts
  • Klacht over de zorg
  • Schadevergoeding bij medische fout

Binnenkort zullen al deze onderwerpen verschijnen in een e-book over Patiéntenrechten. Ook zullen alle onderdelen dan apart te downloaden en uit te printen zijn. Nog even geduld aub...

Uw plichten als patiënt

Zoals gezegd heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Ook mag in zo'n situatie van u worden verwacht dat u de adviezen of de voorstellen tot behandeling voldoende ter harte neemt. Dit is echter geen afdwingbare verplichting. Tenslotte moet u de hulpverlener of de instelling betalen. Verder is in Nederland ook iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten (er zijn enkele uitzonderingen: militairen in actieve dienst en mensen die prinicipiële bezwaren hebben).

Rechten en plichten van de hulpverlener

Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of diens vertegenwoordiger hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Als een hulpverlener van mening is dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. De belangrijkste plicht van een hulpverlener is het verlenen van goede zorg.

Samenwerking en vertrouwen

In de relatie tussen patiënt en hulpverlener is samenwerking en wederzijds vertrouwen belangrijk. En dat kan niet in een wet worden uitgedrukt! Zowel u als de hulpverlener moet open staan om gezamenlijk inspanningen te leveren die bijdragen aan de behandeling. De hulpverlener werkt vanuit zijn (medische) professionaliteit aan de behandeling. Hij geeft informatie en staat open voor vragen en eventuele klachten. Voor u als patiënt is het belangrijk dat u kunt overleggen over wat u van de behandeling verwacht en dat u – voor zover mogelijk- zelf ook bijdraagt aan de behandeling.

Opnemen van het gesprek met uw arts

Opnemen van een gesprek in de spreekkamer kan u helpen een betere keuze te maken. Vooral wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot dat u niet alles onthoudt. Daarom kan het opnemen van een gesprek u helpen om later uw gedachten op een rij te zetten en een besluit te nemen.

Uw rechten
Een patiënt mag een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen. Het is niet verplicht de arts vooraf in te lichten over de geluidsopname. Toch raden wij u aan dit wel te doen. Het is beter voor de verstandhouding als uw arts weet dat u het gesprek opneemt en ook waarom u deze behoefte heeft. Zo kan hij u beter helpen. Openbaarmaking van deze opname mag alleen als de arts hier mee heeft ingestemd. Het maken van beeldopnamen moet u overigens wel van tevoren melden. En als een arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken, dan moet hij daarvoor in beide gevallen toestemming vragen aan de patiënt. Zie ook de handreiking hieronder.

Handreiking Opnemen van het gesprek met uw arts

Ga naar 'Ervaringen'>>

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank