Volgens ons

Samen beslissen

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? U hoeft echt niet meer alleen af te wachten wat uw arts beslist. Lees hier hoe u samen met uw arts beslist over uw behandeling.

Volgens ons

Wij vinden dat samen beslissen een gewoonte moet worden in de spreekkamer. Als mensen samen met hun behandelaar beslissen over de best passende zorg slaan behandelingen beter aan, en zijn zij meer tevreden en trouwer aan hun behandeling. Er zijn twee mensen nodig voor samen beslissen. Patiënten vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Zorgverleners bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Om zo te komen tot de oplossing die het beste bij iemand past. Behandelingen worden hierdoor efficiënter.

Patiënten voelen zich te weinig betrokken

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt nog niet vaak genoeg. In 2017 deden wij onderzoek. Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts leveren. Patiënten geven aan dat artsen vaak wel meerdere behandelopties voorleggen, maar vijftien op de honderd patiënten voelt zich te weinig betrokken bij de uiteindelijke beslissing over hun behandeling. Ondanks dat ze wel graag willen meebeslissen.

> Zie ook Peiling patiëntenvereniging: Dokter moet leren luisteren
> Factsheet met resultaten van de meldactie Samen Beslissen

Campagne

> Zie het nieuwsbericht bij de lancering van de campagne Help de dokter met een goed gesprek

Patiëntenfederatie Nederland startte in 2016 onder de noemer ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ samen met vertegenwoordigers van huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, ziekenhuizen en zorggroepen een campagne om samen beslissen te stimuleren. Met deze campagne maken wij dokters (inclusief verpleegkundigen en praktijkondersteuners) en patiënten nog bewuster van het belang van samen beslissen en de rol die beide partijen daarin hebben. De zorgverlener als specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lijf en situatie. Met de oproep ‘Help de dokter met een goed gesprek’ geven we patiënten een duwtje in de rug om meer over hun angsten en wensen te vertellen. Daarnaast geeft de campagne een impuls aan alles dat door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, huisartspraktijken, ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) wordt gedaan om samen beslissen mogelijk te maken. Veel initiatieven zijn lokaal en blijven daardoor onder de radar. De campagne biedt een platform waarop informatie over succesvolle initiatieven gedeeld wordt.

> Op www.begineengoedgesprek.nl staan tips waarmee u de dokter kunt helpen om u nog beter te helpen.

Samen beslissen is meer dan het bespreken van uitkomstinformatie

Goede en heldere informatie over uw aandoening is belangrijk. Inclusief uitkomsten die u in de Nederlandse zorg kunt verwachten van behandelingen. Maar het beschikbaar komen van deze informatie neemt tijd in beslag. Momenteel worden de uitkomsten nog zelden op een betrouwbare manier verzameld, of zijn ze er nog niet in grote volumes. In de tussentijd vinden wij het van belang dat de overheid en zorgverleners niet wachten met het betrekken van mensen bij keuzes over hun zorg. Want ook wanneer behandeleffecten niet precies duidelijk zijn, staan we er als patientenorganisaties voor dat de expertise van professionals en patiënten gelijkwaardig telt in beslissingen over iemands zorg. Maar we weten dat deze beslissingen nog teveel worden gestuurd vanuit aanbod van zorg, en niet vanuit de voorkeuren of persoonlijke situatie van patiënten. Samen beslissen gaat over verandering in gedrag. Wanneer we straks beschikken over goede uitkomstinformatie, is het belangrijk dat mensen er wel klaar voor zijn om die te gebruiken. Zorgverleners moeten ervoor open staan om datgeen wat patiënten belangrijk vinden gelijkwaardig te laten meetellen in behandelbeslissingen. Aan de andere kant moeten mensen zich bewust zijn dat het belangrijk is om je voorkeuren, persoonlijke situatie en angsten te benoemen, dat het mag.

Actueel

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank