Veranderingen in de langdurige zorg

Veranderingen in de langdurige zorg

In het thema landurige zorg leest u welke veranderingen er zijn doorgevoerd. Wat is bijvoorbeeld de Wet landurige zorg? En voor welke zorg moet u naar de gemeente? U leest het hier.

Wat en hoe

Wat is er veranderd in de langdurige zorg?

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Sinds 1968 was langdurige zorg geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze AWBZ bestaat sinds 2015 niet meer.

  • De intensieve langdurige zorg (24-uurszorg) is nu geregeld in een nieuwe volksverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheid blijft dus verantwoordelijk voor de intensieve langdurige zorg.
  • Andere vormen van langdurige zorg gaan naar de gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering.

Langdurige zorg aanvragen

Langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beslist of u een indicatie krijgt voor langdurige zorg. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg en hoeveel zorg nodig is. De aanvraag verloopt als volgt:

  1. Vraag een indicatie aan bij het CIZ . Op de website van het CIZ kunt u een aanvraagformulier downloaden en printen. Als u dit formulier volledig invult, neemt een medewerker van het CIZ contact met u op om een afspraak te maken.
  2. Binnen zes weken na uw afspraak krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ. Daarin staat of u in aanmerking komt voor langdurige zorg (op basis van de Wlz). Het CIZ kijkt of u blijvend 24-uurszorg of -toezicht nodig heeft en stelt vast welke zorg u nodig heeft.
  3. Met een positief indicatiebesluit kunt u kiezen voor verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor betaalt uw zorg of een persoonsgebonden budget voor langdurige zorg.
  4. U kiest zelf naar welk verpleeghuis of instelling u wilt of van welke organisatie u intensieve zorg thuis wilt ontvangen. Echter, voor verpleeghuizen bestaan vaak wachtlijsten.

Bekijk hier de site van Zorginstituut Nederland voor actuele info over wachtlijsten.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de langdurige zorg. De hoogte van uw bijdrage hangt af van uw inkomen, uw vermogen en uw situatie (uw huishouden en indicatie). Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Op de site van CAK kunt u alvast uw voorlopige eigen bijdrage berekenen.

Overgangsregeling

Als u 2014 zorg kreeg uit de AWBZ, dan blijft uw zorg in 2015 vaak onveranderd. Mogelijke veranderingen worden geleidelijk ingevoerd.
Let wel op bij het aanvragen van een herindicatie: vraagt u in 2015 een herindicatie aan, dan vervalt uw overgangsrecht voor de wet waar u nu zorg uit ontvangt. Ga dus goed na welk overgangsrecht u heeft, voordat u zorg uit een andere wet aan vraagt.
U kunt bij het aanvragen hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Vraag bij uw zorgkantoor of gemeente (afhankelijk van welke zorg u nu gebruikt) waar u cliëntondersteuning kunt krijgen.

Wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis

Woonde u in 2014 al in een verzorgings- of verpleeghuis of een instelling? In dat geval houdt u recht op deze langdurige zorg. Meestal kunt u gewoon blijven wonen in het verpleeg – of verzorgingshuis. Al kan het voorkomen dat uw verpleeg- of verzorggingshuis sluit of wordt verbouwd. Dan gaat u naar een andere instelling.

Dagbesteding of begeleiding

Als uw indicatie voor bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding ook nog voor 2015 geldt, dan houdt u hier tot uiterlijk 31 december 2015 recht op. Daarna bekijkt uw gemeente samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft.

Verzorging en/of verpleging thuis

Als u in 2014 verpleging en/of verzorging thuis kreeg op basis van de AWBZ, dan kunt u hiervoor vanaf 2015 terecht bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank