Veranderingen in de langdurige zorg

Veranderingen in de langdurige zorg

In het thema landurige zorg leest u welke veranderingen er zijn doorgevoerd. Wat is bijvoorbeeld de Wet landurige zorg? En voor welke zorg moet u naar de gemeente? U leest het hier.

Wat en hoe

Wat is er veranderd in de langdurige zorg?

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Sinds 1968 was langdurige zorg geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze AWBZ bestaat sinds 2015 niet meer.

 • De intensieve langdurige zorg (24-uurszorg) is nu geregeld in een nieuwe volksverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheid blijft dus verantwoordelijk voor de intensieve langdurige zorg.
 • Andere vormen van langdurige zorg gaan naar de gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering.

Lees meer over de Wet langdurige zorg Wlz

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, dan krijgt u vanaf 2015 zorg op basis van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatietelling zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Komt u in aanmerking, dan kunt u langdurige zorg in een instelling of thuis krijgen.

 • Langdurige zorg in een instelling
  U krijgt langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een handicap of verstandelijke beperking.
 • Langdurige zorg thuis
  U kunt ook kiezen voor intensieve zorg thuis. Dit kan met een:
  • Persoonsgebonden budget (pgb); u koopt en regelt zelf uw zorg
  • Volledig pakket thuis (vpt); u krijgt thuis zorg van een zorginstelling.
  • Modulair pakket thuis (mpt); u kunt hiermee zorg van een instelling combineren met een pgb. U regelt dan een deel van uw zorg zelf via het pgb en een deel laat u door een zorginstelling regelen.

Het zorgpakket in de Wlz

Wanneer u in een zorginstelling wilt en mag gaan wonen, wordt alle zorg, ondersteuning, maar ook uw woning en eten, betaald uit de Wlz. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK.

Volledig pakket thuis

Kiest u voor een volledig pakket thuis (vpt), dan regelt het zorgkantoor de volgende zorg en ondersteuning:

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer van en naar begeleiding en/of behandeling
 • maaltijden (eten en drinken)
 • hulp bij het huishouden

Modulair pakket

Bij een modulair pakket beslist u zelf, met uw partner en/of familie, welke zorg u nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Dit kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding

Voor hulp bij het huishouden en een maaltijdvoorziening kunt u in dit geval terecht bij de gemeente.

Bekijk hier 17 misverstanden over de Wet Langdurige Zorg.

Lees meer over andere vormen van langdurige zorg

Andere vormen van langdurige zorg

De intensieve langdurig zorg is nu dus geregeld in de Wlz. Maar hoe worden de andere vormen van langdurige zorg geregeld, bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding en langdurig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis? Die zorg wordt vanaf 2015 op een andere manier geregeld en betaald.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Een groot deel van de minder zware zorg, zoals dagbesteding en begeleiding, komt in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd en betaald door de gemeenten. De huishoudelijke hulp, vervoer en woningaanpassingen vallen al langer onder de Wmo. De gemeenten hebben vanaf 2015 dus meer zorgtaken.

> Bekijk hier 10 misverstanden over de Wmo in 2015 (site Ministerie VWS)

Zorgverzekering

Verpleging en persoonlijke verzorging thuis (zoals hulp bij douchen, aankleden en wondverzorging of hulp bij medicijngebruik) gaan naar de zorgverzekering. Verblijf in een psychiatrische instelling of ziekenhuis wordt de eerste drie jaar gefinancierd door de zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget

Voor alle vormen van zorg kunt u vanaf 1 januari 2015 ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Meer informatie over de veranderingen in het pgb vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank of bij Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders.

Langdurige zorg aanvragen

Langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beslist of u een indicatie krijgt voor langdurige zorg. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg en hoeveel zorg nodig is. De aanvraag verloopt als volgt:

 1. Vraag een indicatie aan bij het CIZ . Op de website van het CIZ kunt u een aanvraagformulier downloaden en printen. Als u dit formulier volledig invult, neemt een medewerker van het CIZ contact met u op om een afspraak te maken.
 2. Binnen zes weken na uw afspraak krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ. Daarin staat of u in aanmerking komt voor langdurige zorg (op basis van de Wlz). Het CIZ kijkt of u blijvend 24-uurszorg of -toezicht nodig heeft en stelt vast welke zorg u nodig heeft.
 3. Met een positief indicatiebesluit kunt u kiezen voor verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor betaalt uw zorg of een persoonsgebonden budget voor langdurige zorg.
 4. U kiest zelf naar welk verpleeghuis of instelling u wilt of van welke organisatie u intensieve zorg thuis wilt ontvangen. Echter, voor verpleeghuizen bestaan vaak wachtlijsten.

Bekijk hier de site van Zorginstituut Nederland voor actuele info over wachtlijsten.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de langdurige zorg. De hoogte van uw bijdrage hangt af van uw inkomen, uw vermogen en uw situatie (uw huishouden en indicatie). Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Op de site van CAK kunt u alvast uw voorlopige eigen bijdrage berekenen.

Overgangsregeling

Als u 2014 zorg kreeg uit de AWBZ, dan blijft uw zorg in 2015 vaak onveranderd. Mogelijke veranderingen worden geleidelijk ingevoerd.
Let wel op bij het aanvragen van een herindicatie: vraagt u in 2015 een herindicatie aan, dan vervalt uw overgangsrecht voor de wet waar u nu zorg uit ontvangt. Ga dus goed na welk overgangsrecht u heeft, voordat u zorg uit een andere wet aan vraagt.
U kunt bij het aanvragen hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Vraag bij uw zorgkantoor of gemeente (afhankelijk van welke zorg u nu gebruikt) waar u cliëntondersteuning kunt krijgen.

Wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis

Woonde u in 2014 al in een verzorgings- of verpleeghuis of een instelling? In dat geval houdt u recht op deze langdurige zorg. Meestal kunt u gewoon blijven wonen in het verpleeg – of verzorgingshuis. Al kan het voorkomen dat uw verpleeg- of verzorggingshuis sluit of wordt verbouwd. Dan gaat u naar een andere instelling.

Dagbesteding of begeleiding

Als uw indicatie voor bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding ook nog voor 2015 geldt, dan houdt u hier tot uiterlijk 31 december 2015 recht op. Daarna bekijkt uw gemeente samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft.

Verzorging en/of verpleging thuis

Als u in 2014 verpleging en/of verzorging thuis kreeg op basis van de AWBZ, dan kunt u hiervoor vanaf 2015 terecht bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank