Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is verpleging, verzorging en/of begeleiding voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet Landurige Zorg (Wlz). Deze zorg wordt vaak geboden in verpleeghuizen. Maar ook thuis kunt u verpleeghuiszorg krijgen. Voor verpleeghuiszorg heeft u altijd een indicatie nodig.

Wat en hoe

Wat is verpleeghuiszorg?

Verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging voor mensen die 24 uur per dag toezicht/ nabijheid nodig hebben. U kunt deze zorg krijgen in een verpleeghuis. Ook voormalige verzorgingshuizen bieden tegenwoordig vaak verpleeghuiszorg.

Maar u kunt ook thuis of in een aangepaste woonvorm wonen en zorg krijgen. Wanneer u in een verpleeghuis woont, gaat dit meestal via zorg in natura. Als u thuis of in een aangepaste woonvorm woont, kan dit meestal via een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit heet de leveringsvorm. Er zijn vier leveringsvormen voor verpleeghuiszorg:

  • zorg in natura. U ontvangt verpleging, verzorging en huisvesting van één zorgaanbieder. Meestal woont u in een verpleeghuis.
  • een volledig pakket thuis (VPT). U ontvangt alle verpleging en verzorging van één aanbieder. U betaalt zelf de kosten van huisvesting. 
  • een modulair pakket thuis. U spreekt met de zorgaanbieder(s) af welke onderdelen (modules) van de Wlz-zorg u wilt. Bijvoorbeeld wel de persoonlijke zorg, maar geen begeleiding. 
  • persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB huurt u zelf de zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven (waar, wanneer en op welke manier). 


Hoe regel ik verpleeghuiszorg?

U heeft voor verpleeghuiszorg altijd een indicatie nodig. Die vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de indicatie staat of u voor verpleeghuiszorg in aanmerking komt en welke zorg en begeleiding u nodig heeft. Op de website van het CIZ staat ook hoe u een indicatie aanvraagt (Zelf zorg aanvragen).


Hoe vind ik een geschikt verpleeghuis?

Het is verstandig om voor uw indicatie al na te denken over wat u graag wilt. Wat vindt u belangrijk en in welke plaats/buurt wilt u wonen? Wilt u thuis, in een aangepaste woonvorm of een verpleeghuis wonen? Heeft u een voorkeur voor een verpleeghuis met een bepaalde religieuze achtergrond? Wilt u in een klein verpleeghuis wonen? Welke (gespecialiseerde) zorg moet er zijn (voor dementie, de ziekte van Parkinson of bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel)? Wordt er de zorg geboden die u nodig heeft?

Op ZorgkaartNederland.nl kunt u per plaats kijken welke verpleeghuizen er zijn. Hier leest u ook ervaringen van cliënten en hun naasten. U kunt ook informatie opvragen over verpleeghuizen bij het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor kan u ook informeren over wachtlijsten. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen bij uw keuze. Het zorgkantoor weet waar u deze ondersteuner in uw regio vindt.


Welke zorg en begeleiding krijg ik in een verpleeghuis?

U maakt in een gesprek afspraken met het verpleeghuis over wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. En hoe de zorg hieraan bijdraagt en welke zorg/ondersteuning u krijgt. De afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het is dus belangrijk dat u en uw naasten goed aangeven wat u belangrijk vind t en welke zorg en begeleiding u wilt krijgen. 


Moet u een eigen bijdrage betalen?

Verpleeghuiszorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), U betaalt voor Wlz-zorg (ook voor een PGB en verpleeghuiszorg thuis) een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK de factuur voor de eigen bijdrage.

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank