Volgens ons

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is verpleging, verzorging en/of begeleiding voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet Landurige Zorg (Wlz). Deze zorg wordt vaak geboden in verpleeghuizen. Maar ook thuis kunt u verpleeghuiszorg krijgen. Voor verpleeghuiszorg heeft u altijd een indicatie nodig.

Volgens ons

Uitgaan van wensen en ervaringen

Verpleeghuiszorg moet bijdragen aan kwaliteit van leven. Uitgangspunt is de cliënt; welke zorg en ondersteuning heeft hij/zij nodig en hoe kan de zorg en ondersteuning bijdragen aan zijn kwaliteit van leven? De cliënt, zijn naaste en zorgverleners zijn constant met elkaar in gesprek hierover en maken hier afspraken over.

Daarnaast zijn ervaringen van cliënten en naasten bouwstenen voor het verbeteren van de zorg. Wij vinden het belangrijk dat ervaringen voortdurend worden opgehaald, openbaar zijn en gebruikt worden voor verbetering. ZorgkaartNederland is hiervoor een mooi instrument.

Voldoende personeel met de juiste competenties

Nederland vergrijst en mensen blijven langer thuis wonen. Ze komen daardoor met een complexere zorgvraag uiteindelijk in een verpleeghuis en blijven daar vervolgens korter. Dat vergt meer van professionals en multidisciplinaire teams in verpleeghuizen. Ook omdat geen bewoner gelijk is qua zorgvraag en wens voor invulling van kwaliteit van leven. Het is maatwerk, afgestemd op de behoeften en wensen van een bewonersgroep in een zorglocatie.

De sleutel voor die goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een verantwoorde personeelssamenstelling, afgestemd op de behoeften van de bewonersgroep. Dus voldoende medewerkers én tevens de juiste mix aan medewerkers qua competenties, want dat laatste blijkt minstens zo belangrijk. De gewenste mix aan medewerkers wordt bepaald in de driehoek bewoner – professional – bestuurder.

Lees verder

Maak kiezen mogelijk

Er zijn grote verschillen tussen organisaties die verpleeghuiszorg leveren. Maar wat zijn die verschillen en hoe kom je daar achter? Patiëntenfederatie Nederland vindt dat Informatie over kwaliteit openbaar en toegankelijk moet zijn, zodat mensen beter kunnen kiezen voor een huis dat bij hen past. Dan gaat het niet alleen over kwaliteitsinformatie van het afgelopen jaar, maar ook over wat verpleeghuizen concreet doen om hun kwaliteit te verbeteren.

Openbaarheid van informatie is één ding. Maar keuze-informatie moet ook aansluiten bij wat mensen willen weten over verpleeghuizen. Die informatie moet beschikbaar komen, en vindbaar en vergelijkbaar zijn. Dan wordt kiezen mogelijk.
 

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat ouderen moeten kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg, ondersteuning en een woonvorm die bij hen past.
Daarin pleiten we voor drie verbeterpunten:

1. Geef mensen goede informatie en ondersteuning
2. Faciliteer het ‘goede’ gesprek tussen (naasten van) ouderen en zorgverleners
3. Realiseer en faciliteer passende woonvormen voor ouderen met een zorgvraag

> Deze punten staan uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer.

> De punten staan ook uitgelegd in ons ‘Pleidooi Voor een Ouderenvriendelijke Samenleving’.

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank