Handig

Wilsverklaring

Wat zijn uw wensen omtrent ziekte, gezondheid en het levenseinde? Het is verstandig uw wensen te bespreken met uw huisarts en vast te leggen in een wilsverklaring. Lees hier wat een wilsverklaring precies inhoudt en hoe u er een opstelt.

Handig

Nationale Zorgnummer

Heeft u een vraag of klacht over een wilsverklaring? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer via telefoonnummer 0900 2356780 (€ 0,20 per gesprek) of e-mail.

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

De NPV-Levenswensverklaring gaat uit van het Bijbelse principe van de beschermwaardigheid van het leven.

tel:0318 - 54 78 88
www.npvzorg.nl

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Naast wilsverklaringen geven zij advies, informatie en ondersteuning bij vragen over het levenseinden.

Tel:0900 - 606 06 06
www.nvve.nl

Landelijk Steunpunt Rouw

www.landelijksteunpuntrouw.nl

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (Stichting PVP)

Voor informatie over uw rechten in de psychiatrie kunt u terecht bij Stichting PVP. Deze Stichting biedt advies en bijstand aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.
tel: 030 - 271 83 53,
Helpdesk: 0900 444 88 88 (€ 0,10 per minuut),
www.pvp.nl

Vereniging Ypsilon

Bij deze vereniging kunt u een voorbeeldtekst van een wilsverklaring voor psychiatrisch patiënten aanvragen.
tel: 010 - 404 51 66
www.ypsilon.org

Zorgbelangorganisatie - afdeling Informatie en Klachtenopvang

Bij deze afdeling kunt u terecht met uw vragen en/of klachten over de gezondheidszorg. Zorgbelangorganisaties hebben een onafhankelijke positie. Zij helpen u met:

  • het opstellen van een brief over de klacht
  • het voorbereiden van een gesprek
  • het meegaan naar een gesprek

Voor adressen en informatie over regionale afdelingen kunt u bellen met het centrale telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorverbonden met een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt.

Zorgbelangorganisatie

0900 243 70 70 (€0,10 per minuut)
www.zorgbelang-nederland.nl

Levenseindekliniek.nl

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. www.levenseindekliniek.nl 

Netwerkenpalliatievezorg.nl

In 66 regionale netwerken werken diverse organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Onder de netwerken vindt u contactgegevens en websites. Heeft u zorg nodig, zoek dan in de database Zorg kiezen naar de palliatieve zorgmogelijkheden bij u in de buurt.
www.netwerkenpalliatievezorg.nl 

Naar 'Volgens Patiëntenfederatie Nederland' >>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank