Volgens ons

Wilsverklaring

Wat zijn uw wensen omtrent ziekte, gezondheid en het levenseinde? Het is verstandig uw wensen te bespreken met uw huisarts en vast te leggen in een wilsverklaring. Lees hier wat een wilsverklaring precies inhoudt en hoe u er een opstelt.

Volgens ons

De wilsverklaring is een actueel onderwerp dat mensen bezig houdt, maar er is nog veel onduidelijkheid over. Het is belangrijk dat arts en patiënt op het goede moment samen het gesprek aangaan over zaken als wel of niet reanimeren en wel of niet doorbehandelen. Er is verder veel onduidelijkheid bij mensen. Wat zet je in zo'n wilsverklaring? En hoe leg je je wensen vast? Dat is voor veel mensen niet duidelijk.

Praten over het levenseinde

Het tijdig spreken over levenseinde en wensen met je naasten en ook met je dokter is van belang om misverstanden te voorkomen. De patiënt moet zorgen dat zijn dokter weet waarmee hij rekening moet houden. En een dokter moet vragen naar de wensen van een patiënt en of deze vastliggen. In de meldacties Wilsverklaring (zie pagina Ervaringen) geven patiënten aan dat ze nooit met de dokter hebben gesproken over hun wensen en een eventuele wilsverklaring, ook al ondergingen ze meerdere operaties. Dat moet veranderen, hoe lastig het soms ook is om vroegtijdig te praten over het levenseinde en de mogelijke keuzes.

Wens respecteren

Het is belangrijk dat patiënten beseffen dat zij een andere arts kunnen zoeken in het geval dat de eigen arts geen euthanasie wil verlenen en zij het daar niet mee eens zijn. Patiëntenfederatie Nederland denkt dat ook hier voorlichting van groot belang is.

Discussie

De resultaten van de meldacties Wilsverklaring sluiten aan bij actuele discussies over bijvoorbeeld langer doorbehandelen dan medisch noodzakelijk, de levenseindekliniek en de Euthanasiewet. Met de resultaten van de meldacties hebben we nu in beeld dat mensen bezig zijn met vragen over hun levenseinde en dat er behoefte is aan informatie. We denken dat de politiek en ook zorgverleners het onderwerp op moeten pakken door in te zetten op voorlichting, door het onderwerp beter bespreekbaar te maken, en door ervoor te zorgen dat een handreiking voor het maken van een wilsverklaring eenvoudig te verkrijgen is.

Meer informatie

> Patiëntenfederatie wil oplossing voor terminale thuiszorg

> Waar zeg ik ja tegen? Brochure over taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament

> Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek Brochure met informatie voor als u wilt nadenken en praten over uw levenseinde

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank