Zorg naast de arts

Zorg naast de arts

Zorg naast de arts noemen we paramedische zorg. Paramedische zorgverleners helpen u met een ziekte of aandoening om te gaan. Zodat u zo gezond mogelijk blijft.

Wat & hoe

De huisarts kan u voor aanvullende zorg verwijzen naar de paramedische zorg. Soms kunt u er ook zonder zijn verwijzing terecht. Maar wat is dat eigenlijk: paramedische zorg?

Letterlijk betekent paramedisch ‘naast de dokter’. Deze zorg is niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening. Het doel is uw gezondheid zo goed mogelijk op peil te houden.

In deze sector van 'naast de huisarts' werken zo'n 44.000 zorgverleners. Na artsen en verpleegkundigen zijn zij de derde grote groep zorgverleners. Ze werken in vrijgevestigde praktijken en in de eerste- en tweedelijnszorg. Het gaat hierbij onder meer om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten.

FysioIn 2017 zijn in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg afspraken gemaakt op verschillende gebieden, waaronder ‘kwaliteit’. Patiëntenfederatie Nederland is als trekker benoemd voor een projectlijn ter verbetering van de informatievoorziening over de kwaliteit van de paramedische zorg. Het doel van deze projectlijn is verbetering van de informatievoorziening aan patiënten, zodat de eigen regie van de patiënt wordt ondersteund. In 2017 wordt een verkenning op een aantal projectonderdelen uitgevoerd; in 2018 vindt realisatie plaats.

Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau ARGO BV een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de verkenningsfase. De vraagstelling voor het onderzoek luidde: (1) welke factoren wegen patiënten af in de keuze voor paramedische zorg, en (2) hoe kan het aanbod aan patiëntervaringen worden vergroot?

> Bekijk hier de rapportage van dit onderzoek

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank