Artikelen

Zorgverzekering kiezen

Iedereen zou zichzelf in november af moeten vragen: word ik beter van een andere zorgverzekering? Waarom? Dat leest u in dit themadossier. En u vindt hier alle informatie om een weloverwogen keuze te maken.

  • Home

Veel zorg

Heeft u veel zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent of komend jaar een operatie moet ondergaan? Dan bepaalt dat ook uw keuze voor een zorgverzekering. Lees onze veelgestelde vragen over de zorgverzekering van mensen die veel zorg nodig hebben.

Ik heb een chronische ziekte. Kan ik wel overstappen naar een andere zorgverzekering?


Iedere zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. En u betaalt voor een bepaalde polis precies dezelfde premie als iemand die kerngezond is. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.
Maar veel mensen met een chronische ziekte hebben ook een aanvullende verzekering. Voor een aanvullende verzekering mag de verzekeraar wel mensen weigeren of een hogere premie vragen op basis van hun medische situatie. In de praktijk gebeurt dit alleen voor zeer uitgebreide aanvullende pakketten.
Overstappen voor de basisverzekering kan ieder jaar. U hoeft dan niet met uw aanvullende verzekering moet overstappen. Maar als u uw aanvullende verzekering aanhoudt bij uw ‘oude’ zorgverzekeraar, mag hij wel extra administratiekosten in rekening brengen.

Ik heb een machtiging (toestemming) van mijn huidige verzekeraar voor fysiotherapie. Moet ik die toestemming bij een andere zorgverzekeraar opnieuw aanvragen?


Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat ze afgegeven machtigingen van elkaar overnemen. U hoeft ze dus niet opnieuw aan te vragen. Machtigingen zijn dus geen belemmering om over te stappen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet alle merken medicijnen. Hoe komt dat?


Een aantal zorgverzekeraars wijst binnen een groep vergelijkbare medicijnen ‘voorkeursmiddelen’ aan (dat heet voorkeursbeleid). Dit zijn vaak goedkopere merken met dezelfde werkzame stoffen. U krijgt dan alleen deze voorkeursmiddelen vergoed. Als u een ander merk medicijnen kiest, moet u dat zelf betalen. Alleen in geval van medische noodzaak (met een verklaring van uw arts) krijgt u het duurdere middel wel vergoed.
Lees meer over medicijnen en vergoedingen

Voor welke chronische aandoeningen zit fysiotherapie in de basisverzekering en wat krijg je dan vergoed?


Fysiotherapie voor volwassenen wordt vanaf de 21e behandeling gedekt door de basisverzekering, als uw aandoening op de chronische lijst staat. Aandoeningen op deze lijst zijn bijvoorbeeld: CVA, spierziekten, multiple sclerose (MS), whiplash en frozen shoulder. De eerste 20 behandelingen per indicatie/aandoening hoeft u niet ieder jaar opnieuw te betalen. Ook niet als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar.
Daarnaast zitten bekkenbodemfysiotherapie en fysiotherapie voor etalagebenen in de basisverzekering. Voor deze klachten hoeft u de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen. Maar er geldt wel een maximum aantal behandelingen dat bij deze aandoeningen wordt vergoed.
Verder tellen kosten voor fysiotherapie (uit het basispakket) bij volwassenen altijd mee voor het verplichte eigen risico (385 euro in 2017).

Mijn aandoening staat op de chronische lijst voor fysiotherapie. Hoef ik het eigen risico dan maar een keer te betalen?


Dit betekent dat uw fysiotherapie vanaf de 21e behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar voor fysiotherapie in de basisverzekering geldt wel ieder jaar weer het eigen risico van 385 euro (in 2017). Net als voor veel andere vormen van zorg, zoals de specialist, het ziekenhuis en medicijnen.

Zijn er aanvullende verzekeringen die fysiotherapie onbeperkt vergoeden?


Een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie onbeperkt vanuit een aanvullende verzekering. Een lijst van verzekeraars in 2017 publiceren we zo snel mogelijk.

Mag mijn zorgverzekeraar de aanvullende zorgverzekering ieder jaar veranderen? Vorig jaar kreeg ik opeens minder fysiotherapiebehandelingen vergoed.


Ja dat mag. U krijgt ieder jaar een polisaanbod van uw zorgverzekeraar. Veranderingen in de het pakket, moet uw zorgverzekeraar duidelijk aangeven. Zowel voor de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Het is belangrijk om te kijken wat er in 2017 wel én niet (meer) wordt vergoed. Ook kan uw zorgverzekeraar contracten hebben afgesloten met andere zorgverleners. Bekijk uw polisaanbod dus kritisch en maak een bewuste keuze om wel of niet iets te veranderen.

Welke hulpmiddelen zitten in de basisverzekering?


Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging, zoals een aangepast bed of een speciaal matras. Maar ook middelen waar mee u zo goed mogelijk kunt functioneren. Denk aan orthopedische schoenen, prothesen, incontinentiemateriaal, zuurstofapparaten, bloedglucosemeters met teststrips bij diabetes en bijzondere optische hulpmiddelen als een loep. Kijk op de volledige lijst bij uw aandoening. Daar ziet u ook of er een eigen bijdrage geldt. Kijk ook in het reglement hulpmiddelen naar de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Er zijn veel verschillende hulpmiddelen op de markt. De hulpmiddelenwijzer kan u helpen een keuze te maken.

Ben ik mijn eigen risico kwijt als ik een hulpmiddel nodig heb?


Als u een hulpmiddel in eigendom krijgt vanuit de basisverzekering, dan geldt het eigen risico. Leent u het hulpmiddel (bruikleen), dan betaalt u geen eigen risico. De kosten voor bijvoorbeeld verbandmiddelen, teststrips, stoma- en incontinentiemateriaal, vallen ook onder het eigen risico.
Verder kan (afhankelijk van het soort hulpmiddel) een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding gelden.

Mijn hulpmiddel staat op de lijst van hulpmiddelen in het basispakket. Mag ik het zelf aanschaffen?


Nee, meestal mag dat niet. In de meeste gevallen heeft u eerst toestemming (machtiging) van de zorgverzekeraar nodig om een hulpmiddel aan te schaffen. De zorgverzekeraar zal daarbij ook vragen om een indicatie of verwijzing van uw arts of verpleegkundige.
Soms mag u met zo’n verwijzing/recept van uw arts direct hulpmiddelen inkopen bij een leverancier waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Dan gelden wel de vaste regels voor de duur en de hoeveelheid van het gebruik.
Kijk de regels na in het hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar.

Ik leen een aangepast bed via mijn zorgverzekeraar. Wat gebeurt daarmee als ik overstap naar een andere zorgverzekeraar?


Als uw nieuwe zorgverzekeraar zaken doet met een andere leverancier voor aangepaste bedden, zal het bed worden opgehaald. U krijgt dan een ander bed van de ‘nieuwe’ leverancier. Dat geldt ook voor andere hulpmiddelen in bruikleen. Dit betekent dat u moet wennen aan een nieuw bed, met misschien een andere bediening. Ga dus na met welke leveranciers uw nieuwe zorgverzekeraar contracten heeft.

Wordt het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoed door zorgverzekeraars?


De kosten voor het lidmaatschap worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden wel (een deel) van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Raadpleeg hiervoor ons overzicht.

Banner 300px

 

Informatiegids

keuzegidsOnze vernieuwde informatiegids helpt u begrijpen hoe alles rondom zorgverzekeringen werkt. Bekijk of download (pdf) >>

Informatiekaart

infokaart zorgv module

Deze kaart helpt u bij uw keuze. U ziet en leest hoe Nora haar zorgverzekering kiest. Alle stappen worden duidelijk beschreven.


ZorgkaartNederland

zkn logoBekijk beoordelingen over zorgverzekeraars door consumenten op ZorgkaartNederland. Lees verder >>