Vergoedingen

Zorgverzekering kiezen

In november staat u weer voor de vraag: welke zorgverzekering kies ik? De keuze is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Er komen steeds meer polissen en de vraag is dan: wat te kiezen? Wat past bij mij? Vind de weg met onze eerlijke en onafhankelijk informatie. Ons belang is dat u straks de juiste polis heeft.

Vergoedingen

Nieuw in het basispakket in 2017 zijn onder andere:

  • Operatie van het bovenooglid (bij medische klachten)
  • Fysiotherapie/oefentherapie voor patiënten met etalagebenen
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis

Er zijn meer veranderingen in het basispakket in 2017.
Kijk hier voor een overzicht >>

Kijk hier voor alle vergoedingen in het basispakket >>
 


Maar niet alles wordt vergoed!
Vijf keer zelf betalen:

1. Eigen risico

De kosten van veel behandelingen tellen mee voor uw eigen risico. Dat kan oplopen tot 385 euro. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro.
Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket een eigen risico kennen:

geen eigen risico

Huisarts
Tandarts tot 18 jaar
Zwangerschap en geboortezorg
Wijkverpleging
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

eigen risico

Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
Medisch specialist
Ziekenhuisverblijf
Medicijnen
Revalidatiezorg
Logopedie
Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)


2. Eigen bijdrage.

Voor bepaalde zorg geldt een eigen bijdrage. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt mee voor het eigen risico.


3. Niet gecontracteerde zorg.

Als uw zorgverlener geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld: als uw oogarts geen contract heeft, moet u 20% van de kosten voor een staaroperatie zelf betalen. Of u betaalt zelf 20% van de kosten voor een psychotherapeut zonder contract. Hoeveel u bijbetaalt, hangt af van uw polis. Ook is uw zorgverzekeraar verplicht om voldoende contracten af te sluiten met zorgverleners in uw regio.

Bij een naturapolis kan het zijn dat uw zorgverlener geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld: als uw oogarts geen contract heeft, moet u 20% van de kosten voor een staaroperatie zelf betalen. Of u betaalt zelf 20% van de kosten voor een psychotherapeut zonder contract. Hoeveel u bijbetaalt, hangt af van uw polis. Ook is uw zorgverzekeraar verplicht om voldoende contracten af te sluiten met zorgverleners in uw regio.

Vergoeding tot maximaal bedrag
Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid dan bij andere type polissen. Let op: als de zorgverlener een onredelijk hoge rekening stuurt, betaalt uw zorgverzekeraar het zogeheten 'wettelijke tarief' of 'marktconforme vergoeding'. De maximale vergoedingen staan in uw polisvoorwaarden.


4. Zorg in het buitenland.

Dit wordt soms niet helemaal vergoed. Als de zorg duurder is dan wat gangbaar is in Nederland, betaalt u meestal bij.
En let op: voor een geplande behandeling (geen spoed) in een buitenlands ziekenhuis heeft u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig.

5. Niet verzekerde zorg.

Uw aanvullende verzekering betaalt niet alles. Soms worden kosten vergoed tot een maximum bedrag (bijvoorbeeld 500 of 1000 euro). Of u krijgt een maximum aantal behandelingen vergoed. Bijvoorbeeld 10 of 20 keer fysiotherapie. Dit kan ieder jaar veranderen.


Kortom: uw polis bepaalt voor een groot deel wat u zelf moet betalen.


“Op fysiotherapie in mijn aanvullende verzekering wordt ieder jaar beknibbeld. Ik heb vorig jaar lang moeten zoeken naar een zorgverzekeraar die mijn fysiotherapie nog onbeperkt vergoedt.”
(Marian heeft reuma. Ze heeft iedere week fysiotherapie nodig.)

 

Informatiekaart

Deze kaart helpt u bij uw keuze. U ziet en leest hoe Nora haar zorgverzekering kiest. Alle stappen worden duidelijk beschreven.

infokaart zorgv module


ZorgkaartNederland

zkn logoBekijk beoordelingen over zorgverzekeraars door consumenten op ZorgkaartNederland. Lees verder >>