Zelf betalen

Zorgverzekering

Wat voor soort verzekeringen zijn er? Welke zorgkosten worden vergoed en wanneer moet u zelf (bij)betalen? Dit themadossier geeft daar informatie over. Ook verwijzen we naar hulpmiddelen om een keuze voor een nieuwe zorgverzekering te maken en andere informatie te vinden.

Zelf betalen

Iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. Dat is de wet. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars mogen bepalen hoeveel geld hun verzekering kost.

Kijk hier voor alle vergoedingen in het basispakket >> 
En kijk hier wat er in 2020 anders is in het basispakket dan in 2019 >>

Maar niet alles wordt vergoed!
Vijf keer zelf betalen:

1. Eigen risico

De kosten van veel behandelingen tellen mee voor uw eigen risico. Dat kan oplopen tot 385 euro. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro. Hieronder ziet u voor welke zorg uit het basispakket u geen eigen risico betaald:

2. Eigen bijdrage.

Voor bepaalde zorg geldt een eigen bijdrage. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt mee voor het eigen risico.

3. Niet gecontracteerde zorg.

Als u een naturaverzekering heeft en u gaat naar een zorgverlener die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld: als uw oogarts geen contract heeft, moet u 20 procent van de kosten voor een staaroperatie zelf betalen. Of u betaalt zelf 20 procent van de kosten voor een psychotherapeut zonder contract. Hoeveel u bijbetaalt, hangt af van uw verzekering. Uw zorgverzekeraar is verplicht om voldoende contracten af te sluiten met zorgverleners in uw regio, zodat u terecht kunt bij een zorgverlener met een contract met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding tot maximaal bedrag
Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid dan bij andere type verzekeringen. Let op: als de zorgverlener een onredelijk hoge rekening stuurt, betaalt uw zorgverzekeraar het zogeheten 'wettelijke tarief' of 'marktconforme vergoeding'. De maximale vergoedingen staan in uw verzekeringsvoorwaarden.

4. Zorg in het buitenland.

Dit wordt soms niet helemaal vergoed. Als de zorg duurder is dan wat gangbaar is in Nederland, betaalt u meestal bij.
En let op: voor een geplande behandeling (geen spoed) in een buitenlands ziekenhuis heeft u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig.

5. Niet verzekerde zorg.

Uw aanvullende verzekering vergoedt niet alles. Soms worden kosten vergoed tot een maximum bedrag (bijvoorbeeld 500 of 1000 euro). Of u krijgt een maximum aantal behandelingen vergoed. Bijvoorbeeld 10 of 20 keer fysiotherapie. Dit kan ieder jaar veranderen.

Kortom: uw polis bepaalt voor een groot deel wat u zelf moet betalen.

“Op fysiotherapie in mijn aanvullende verzekering wordt ieder jaar beknibbeld. Ik heb vorig jaar lang moeten zoeken naar een zorgverzekeraar die mijn fysiotherapie nog onbeperkt vergoedt.”
(Marian heeft reuma. Ze heeft iedere week fysiotherapie nodig.)

 

Informatiegids

keuzegidsOnze vernieuwde informatiegids helpt u begrijpen hoe zorgverzekeringen werken. 

Informatiekaart

infokaart zorgv module

Deze kaart helpt u bij uw keuze. U ziet en leest hoe Nora haar zorgverzekering kiest. Alle stappen worden duidelijk beschreven.

 

Kennisbank

U kunt direct in onze kennisbank zoeken naar veelgestelde vragen over Zorgverzekeringen