Direct naar:

We weten steeds meer

Dat het er kwam, hebben we te danken aan de door WOMEN Inc. opgerichte Alliantie Gender & Gezondheid, een groep van vijftig hoogleraren, specialisten en beleidsmakers. Vanaf 2012 pleitten zij voor meer aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg, met als doel de kennisachterstand hierover te verkleinen.

Dankzij deze en andere artsen, patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen is het gelukt om steeds meer kennis te verzamelen. Ik noem een paar voorbeelden:

Inhaalslag is nog niet af

Het programma is na vier jaar afgerond. We komen van ver, we zijn goed op weg, maar de inhaalslag is nog lang niet klaar. We willen dat gender structureel aandacht krijgen in onderzoek naar de zorg. Want aandacht voor verschillen tussen mensen leidt tot een meer evenwichtige kwaliteit van zorg. De kennis die we verzamelen, willen we nog verder uitdragen. We moeten het zorgverleners zo makkelijk mogelijk maken om er iets over te vinden. Dus inbouwen in formulieren, pop-up schermen, opnemen in Thuisarts.nl, databases, enzovoorts.

Komt een vrouw bij de dokter… dan heeft die direct alle relevante gendergerelateerde informatie ter beschikking.

Dianda Veldman

Directeur Patiëntenfederatie Nederland

Lid programmacommissie ZonMw

Partners

Wij zetten ons sinds 2018 in kennis over gender en gezondheid op de juiste manier in de praktijk terecht te laten komen. Zo streven wij samen naar gezondheidszorg op maat. Dit doen we samen met:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!