Wat doen wij?

Doelmatigheid

Binnen de afgesproken kwaliteits- en doelmatigheidsagenda werken we samen met veldpartijen om de kwaliteitscyclus rondom 30 aandoeningen te maken. De kwaliteitscirkels zijn in kaart gebracht, de witte vlekken zijn geïndentificeerd, en er zijn actieplannen opgesteld.

Wat doen wij?

De activiteiten die Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties uitvoeren zijn onderdeel van het programma KIDZ . Zij zijn onder andere gericht op:

  • Het (gezamenlijk met andere veldpartijen) oppakken van activiteiten vanuit de witte vlekken op de Kwaliteits- en Doelmatigheidagenda.
  • Het inbrengen van het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van kennisagenda’s door wetenschappelijke verenigingen.
  • Samen met o.a. ZN, NVZ en NFU de zorgnota verbeterd (met meer informatie en o.a. consumentenvertalingen).
  • Afspraken gemaakt tussen ZN, NVZ en NFU dat verzekerden altijd terecht kunnen met hun vraag of klacht over een gedeclareerde nota bij één loket: hun zorgverzekeraar. Als er gegevens vanuit het ziekenhuis nodig zijn dan regelt de zorgverzekeraar dat met het ziekenhuis. Dit om te voorkomen dat verzekerden van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wanneer een verzekerde een fout in de nota vermoed, zoekt de verzekeraar uit wat er aan de hand is. De verzekeraar laat ook altijd aan de verzekerde weten wat er met de melding is gebeurd.
  • Samen met de verschillende veldpartijen kijken naar de mogelijkheden om patiënten/verzekerden vooraf inzicht in de te verwachte kosten te geven.