KIDZ

KIDZ

Wat is kwaliteit van zorg en hoe meet je dit? Hoe kunnen patiënten(-organisaties) hieraan bijdragen? Wat kan je doen op het gebied van kwaliteitsstandaarden, transparantie, Samen Beslissen en doelmatigheid? En hoe werk je hierin samen met andere partijen? KIDZ is een vervolg op KIZ.

Wat is KIDZ?

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het programma KIDZ wil een antwoord bieden op de vraag: Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Onder de naam KIDZ ontwikkelen verschillende patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie Nederland producten. Dit zijn producten waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt.

Oorsprong KIDZ

KIDZ is ontstaan uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Dit akkoord werd op 15 juli 2013 gesloten tussen zeven partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Patiëntenfederatie Nederland.

De afspraak binnen dit hoofdlijnenakkoord is dat deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.
KIDZe book
KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het KIDZ programma heeft 4 jaar gelopen. De opgedane ervaringen en kennis zijn nu terug vinden in één overzichtelijk e-book.
Een e-book dat een inspiratie en wegwijzer is voor patiëntenorganisaties die zich willen richten op kwaliteitstrajecten -en projecten. Zeer aan te bevelen!

> Ga hier naar het e-book

Aandachtsgebieden KIDZ

De patiëntenorganisaties en Patiëntenfederatie Nederland werken binnen vier aandachtgebieden aan KIDZ. Ieder aandachtsgebied bevat verschillende projecten, die in samenhang worden uitgevoerd. Hieronder vindt u de vier aandachtsgebieden.