Meer informatie

KIDZ

Wat is kwaliteit van zorg en hoe meet je dit? Hoe kunnen patiënten(-organisaties) hieraan bijdragen? Wat kan je doen op het gebied van kwaliteitsstandaarden, transparantie, Samen Beslissen en doelmatigheid? En hoe werk je hierin samen met andere partijen? KIDZ is een vervolg op KIZ.

Meer informatie

Heeft u vragen over KIDZ of wilt u meer informatie?

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met ons:

  • E-mail:  
  • Telefoon: 030 297 0303