Producten

KIDZ

Wat is kwaliteit van zorg en hoe meet je dit? Hoe kunnen patiënten(-organisaties) hieraan bijdragen? Wat kan je doen op het gebied van kwaliteitsstandaarden, transparantie, Samen Beslissen en doelmatigheid? En hoe werk je hierin samen met andere partijen? KIDZ is een vervolg op KIZ.

Producten

KIDZ e-book

KIDZ kent vier aandachtsgebieden, waaronder verschillende programma's, projecten en producten die in samenhang worden uitgevoerd. De resultaten die hieruit voortkomen, zijn vrij beschikbaar voor iedere patiëntenorganisatie. De aandachtsgebieden van KIDZ zijn:

KIDZe book
KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het KIDZ programma heeft 4 jaar gelopen. De opgedane ervaringen en kennis zijn nu terug vinden in één overzichtelijk e-book.
Een e-book dat een inspiratie en wegwijzer is voor patiëntenorganisaties die zich willen richten op kwaliteitstrajecten -en projecten. Zeer aan te bevelen!

> Ga hier naar het KIDZ e-book

  

 

 

KIDZ-tool 'Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief'

KIDZ Tool

Beschrijving en tips bij elke fase van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de medisch-specialistische zorg vanuit patiëntenperspectief, zoals richtlijnen.

> Ga hier naar de KIDZ-tool