Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden

Hoe verleent u goede zorg; zorg die aansluit bij de wensen van patiënten? Een kwaliteitsstandaard helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen. Hiermee willen we de inbreng van het patiëntperspectief vergroten en professionaliseren.

Wat en hoe

Wat zijn kwaliteitsstandaarden?

In een kwaliteitsstandaard (zoals een richtlijn, zorgstandaard, generieke module, etc.) staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. Naast wetenschappelijk onderzoek worden kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners en patiënten meegenomen in kwaliteitsstandaarden.

Waar gaan kwaliteitstandaarden over?

Een kwaliteitsstandaard bestaat meestal uit verschillende onderdelen of modules. Het kan gaan over de inhoud van de zorg, bijvoorbeeld de behandeling of het medisch onderzoek. Het kan ook gaan over de manier waarop die zorg is geregeld, zoals wie de zorg coördineert, of wanneer er wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener. Ook kan in een kwaliteitsstandaard staan hoe de eigen regie van de patiënt wordt ondersteund, denk aan leefstijladviezen. In kwaliteitsstandaarden krijgt ook Samen Beslissen een steeds belangrijkere plek.

Wat kunt u met kwaliteitstandaarden?

Een kwaliteitsstandaard helpt de zorgverlener samen met de patiënt beslissingen te nemen. Door de inbreng van het patiëntperspectief sluit de kwaliteitsstandaard nog beter aan op de zorgvraag van patiënten. Patiëntenorganisaties worden daarom gevraagd om inbreng te leveren bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden. Hierdoor kunnen zorgverleners meer patiëntgericht zorg bieden. Bij iedere kwaliteitsstandaard moet ook, in samenwerking met de patiëntenorganisatie, patiënteninformatie worden ontwikkeld. Hiermee krijgt uw organisatie en uw achterban beter inzicht in de zorg die mag worden verwacht. Bijvoorbeeld inzicht in welke behandelopties er zijn.

Openbaar toegankelijk

Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijk. U vindt ze op de website van het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland). Voordat ze daar verschijnen moeten ze eerst voldoen aan de eisen van dit Kwaliteitsinstituut. Deze eisen staan in het zogenaamde Toetsingskader. Daarnaast vindt u kwaliteitsstandaarden op www.richtlijnendatabase.nl en op websites van beroepsverenigingen in de zorg.