Wat doen wij?

Kwaliteitsstandaarden

Hoe verleent u goede zorg; zorg die aansluit bij de wensen van patiënten? Een kwaliteitsstandaard helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen. Hiermee willen we de inbreng van het patiëntperspectief vergroten en professionaliseren.

Wat doen wij?

Wij vinden het belangrijk dat patiënten en patiëntenorganisaties meer betrokken worden bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Deze patiëntbetrokkenheid krijgt de laatste jaren steeds meer vorm. Dit juichen wij toe. Het zorgt ervoor dat kwaliteitsstandaarden beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en de praktijk. Ook bevordert het de kwaliteit van de kwaliteitsstandaard en vergemakkelijkt het de implementatie.

Onze activiteiten zijn er op gericht om:

  • Patiënten en patiëntenorganisaties meer te betrekken bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
  • Patiëntvertegenwoordigers een volwaardige rol te geven bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
  • Patiëntvertegenwoordigers ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden.
  • Patiëntenparticipatie bij kwaliteitsstandaarden verder te professionaliseren.
  • De raadpleging van patiënten (focusgroepen, interviews, vragenlijsten) te bevorderen.
  • Op basis van kwaliteitsstandaarden informatie en hulpmiddelen te ontwikkelen die voor patiënten relevant zijn.
  • Afspraken te maken met partijen als de Federatie van Medisch Specialisten over patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaardenrichtlijnen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via e-mail: