Transparantie

Transparantie

Patiënten moeten inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. We maken ons daarom hard om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen die belangrijk is voor patiënten. Dit doen we samen met patiëntenorganisaties.

Wat en hoe?

Wat is transparantie?

Transparantie geeft patiënten inzicht in de kwaliteit van zorg. Dit inzicht helpt patiënten bij het kiezen van een ziekenhuis of zelfstandige kliniek. Hoe vaak voert een arts bijvoorbeeld een bepaalde behandeling uit? Wat zijn de risico’s in het ziekenhuis? Treden er vaak complicaties op? Hoe is de zorg georganiseerd voor patiënten?

Indicatoren bieden inzicht

Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg dat een indicatie geeft over de kwaliteit van zorg. Werkgroepen stellen landelijke indicatoren op. Deze werkgroepen bestaan uit medisch specialisten, patiënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Per aandoening bepaalt de werkgroep wélke informatie over kwaliteit van zorg wánneer openbaar beschikbaar moet komen. Vervolgens gaan alle ziekenhuizen in Nederland aan de slag om de benodigde data voor de indicatoren te verzamelen. Steeds vaker komen deze data uit landelijke kwaliteitsregistraties. Hierna leveren ziekenhuizen jaarlijks de benodigde data aan bij Zorginstituut Nederland.

Wat kunnen organisaties met de data?

 • Kwaliteitsinformatie ontwikkelen
  Het Zorginstituut maakt de data openbaar. Alle partijen in de zorg kunnen deze data opvragen en gebruiken voor hun eigen doeleinden: zorgverzekeraars bij hun inkoop, ziekenhuizen om hun zorg te verbeteren en patiëntenorganisaties om keuze-informatie voor patiënten te ontwikkelen. Patiëntenfederatie Nederland ondersteunt patiëntenorganisaties hierbij. Samen ontwikkelen we vergelijkingshulpen, waarmee we indicatoren inzichtelijk maken voor patiënten. Per aandoening wordt overzichtelijke informatie gegeven over het aanbod van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Dit helpt patiënten bij het kiezen van een ziekenhuis of zelfstandige kliniek. De vergelijkingshulpen zijn te vinden op de website van de patiëntenorganisatie en op ZorgkaartNederland.

 • Beleidsinformatie ontwikkelen
  Patiëntenorganisaties kunnen de data ook gebruiken voor beleidsinformatie. Op basis van de kwaliteitsinformatie kunnen patiëntenorganisaties bijvoorbeeld aandacht vragen voor een bepaald thema, of het gesprek aan gaan met medisch specialisten via wetenschappelijke verenigingen.

PROMs en PREMs

Niet alleen ziekenhuizen leveren indicatoren aan, steeds vaker wordt informatie verkregen van patiënten. Dit gebeurt via PROMS en PREMS vragenlijsten.

 • PROMs
  PROMs (Patient Reported Outcome Measures) laten zien of de behandeling effect heeft gehad volgens een patiënt. Vóór en na de behandeling vult een patiënt een korte vragenlijst met dezelfde vragen in. De vragen gaan over de beperkingen die de patiënt in het dagelijks leven ervaart door hun aandoening. Door de antwoorden van vóór en ná de operatie te vergelijken, wordt duidelijk of de patiënt geholpen is met de behandeling. De informatie uit de PROM kan gebruikt worden in de spreekkamer, maar ook om op landelijk niveau te kijken hoe de kwaliteit is van de zorg die een ziekenhuis of een zelfstandige kliniek levert. Medisch specialisten maken PROMs vaak in samenwerking met patiënten(organisaties) en zorgverzekeraars. Steeds vaker maken PROMs deel uit van aandoeningspecifieke indicatorensets.

 • PREMs
  PREMs (Patient Reported Experience Measures) zijn vragenlijsten die gaan over de ervaringen van patiënten met de zorg die zij ontvangen hebben. Bijvoorbeeld over onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening, inspraak en nazorg.

Meer info voor patiënten: https://www.patientenfederatie.nl/themas/ziekenhuis-kiezen/