Transparantie

Transparantie

Patiënten moeten inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. We maken ons daarom hard om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen die belangrijk is voor patiënten. Dit doen we samen met patiëntenorganisaties.

Wat en hoe?

Wat is transparantie?

Met transparantie bedoelen we openheid over de kwaliteit van zorg in een ziekenhuis. Daardoor kunnen patiënten beter kiezen voor de zorg die het beste bij ze past.

Indicatoren bieden inzicht

Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Hoe vaak voert een ziekenhuis bijvoorbeeld een bepaalde behandeling uit? Treden er vaak complicaties op? Hoe is de zorg georganiseerd voor patiënten? Landelijke werkgroepen stellen per aandoening indicatoren op. Deze werkgroepen bestaan uit medisch specialisten, patiënten(-vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Per aandoening bepaalt de werkgroep welke informatie over kwaliteit van zorg wanneer openbaar wordt. Vervolgens gaan alle ziekenhuizen in Nederland aan de slag om de benodigde data voor de indicatoren te verzamelen. Steeds vaker komen deze data uit landelijke kwaliteitsregistraties. Jaarlijks leveren ziekenhuizen de benodigde gegevens aan bij Zorginstituut Nederland, die de gegevens openbaar maken.

Wat kunnen organisaties met de data?

Het Zorginstituut maakt de data openbaar. Alle partijen in de zorg kunnen deze data opvragen en gebruiken voor hun eigen doeleinden:

  • zorgverzekeraars gebruiken de data bij hun inkoop en het verbeteren van kwaliteit van zorg
  • ziekenhuizen en zorgverleners kunnen de data gebruiken om te leren en hiermee hun zorg te verbeteren
  • patiëntenorganisaties gebruiken de gegevens om keuze-informatie voor patiënten te ontwikkelen en om verbeteringen in de zorg aan te jagen. Patiëntenfederatie Nederland ondersteunt patiëntenorganisaties hierbij. Samen ontwikkelen we keuzehulpen, waarmee we indicatoren inzichtelijk maken voor patiënten. Per aandoening wordt overzichtelijke informatie gegeven over de (ervaren) kwaliteit van zorgorganisaties. Dit helpt patiënten en hun naasten bij het kiezen van een zorgorganisatie. De keuzehulpen zijn te vinden op de website van de patiëntenorganisatie en op ZorgkaartNederland.
  • patiëntenorganisaties, (wetenschappelijke) verenigingen van zorgverleners en verzekeraars kunnen de data ook gebruiken als beleidsinformatie. Op basis van de kwaliteitsinformatie kunnen organisaties bijvoorbeeld aandacht vragen voor een bepaald thema, het gesprek aangaan over verbeterwensen en -eisen en met elkaar beleidsveranderingen inzetten die tot verbetering van zorg en/of patiëntervaringen leiden.

PROMs en PREMs

Niet alleen ziekenhuizen leveren indicatoren aan, steeds vaker wordt informatie verkregen van patiënten. Dit gebeurt via vragenlijsten die we PROMs en PREMs noemen.

  • PROMs
    PROMs (Patient Reported Outcome Measures) meten hoe een patiënt het effect van de behandeling ervaart. Vóór en na de behandeling vult een patiënt een korte vragenlijst met dezelfde vragen in. De vragen gaan over de beperkingen die de patiënt in het dagelijks leven ervaart door hun aandoening. Door de antwoorden van vóór en ná de operatie te vergelijken, wordt duidelijk of de patiënt geholpen is met de behandeling. De informatie uit de PROM kan gebruikt worden in de spreekkamer, maar ook om op landelijk niveau te kijken hoe de kwaliteit is van de zorg die een ziekenhuis of een zelfstandige kliniek levert. Medisch specialisten maken PROMs vaak in samenwerking met patiënten(organisaties) en zorgverzekeraars. Steeds vaker maken PROMs deel uit van aandoeningsspecifieke indicatorensets.
  • PREMs
    PREMs (Patient Reported Experience Measures) zijn vragenlijsten die gaan over de ervaringen van patiënten met de zorg die zij ontvangen hebben. Bijvoorbeeld over onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening, inspraak en nazorg. Op ZorgkaartNederland kunnen patiënten op basis van PREM-vragen een waardering over hun ziekenhuis achterlaten.

Informatie voor patiënten

Meer info voor patiënten vindt u op de pagina https://www.patientenfederatie.nl/themas/ziekenhuis-kiezen/