Handige links

Transparantie

Patiënten moeten inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. We maken ons daarom hard om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen die belangrijk is voor patiënten. Dit doen we samen met patiëntenorganisaties.

Handige links

Kwaliteitsinformatie ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

Op de volgende sites vindt u informatie over kwaliteit van zorg en/of kunt u ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met elkaar vergelijken:

 • www.zorgkaartnederland.nl
  ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt mensen informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij hen past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

 • www.kiesbeter.nl
  KiesBeter is een website van de overheid met informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt.

 • www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/
  Het Kwaliteitsvenster laat de kwaliteit van een ziekenhuis of andere zorginstelling zien. Dit gebeurt aan de hand van onderwerpen als patiëntwaardering, wachttijden, keurmerken en behandelresultaten. Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen en instellingen in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU), Revalidatie Nederland, patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied.

Indicatorengidsen medisch specialistische zorg

Op de volgende sites vindt u indicatorengidsen, landelijke registraties en overige informatie over kwaliteitsmetingen in de medisch specialistische zorg.

 • www.zorginzicht.nl
  Zorginzicht.nl is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij de kwaliteit van zorg. Op deze site van Zorginstituut Nederland staan alle actuele indicatorengidsen (meetinstrumenten). Ook zijn hier openbare data over de kwaliteit van medisch specialistische zorg te vinden.

 • www.stichtingmiletus.nl
  Op de website van Stichting Miletus vindt u informatie over patiëntervaringsmetingen, zoals PROMs en PREMs.

 • www.clinicalaudit.nl
  DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) is een betrouwbaar meetsysteem dat inzicht geeft in de kwaliteit van medische zorg en verbeterpunten aanwijst. Bij DICA zijn verschillende landelijke klinische registraties ondergebracht.

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; kwaliteitsindicatoren
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen.

 • Zorgverzekeraars Nederland
  Binnen het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland werken zorgverzekeraars samen om verschillen in kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Ga naar Thema's, Kwaliteit, Publicaties.