Wat doen wij?

Transparantie

Patiënten moeten inzicht hebben in de kwaliteit van zorg. We maken ons daarom hard om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen die belangrijk is voor patiënten. Dit doen we samen met patiëntenorganisaties.

Wat doet de Patiëntenfederatie?

Patiënten hebben nauwelijks inzicht in de kwaliteit van geleverde zorg. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat dat anders moet. We maken ons daarom hard om meer kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen die belangrijk is voor patiënten. Dit doen we samen met patiëntenorganisaties, in nauw overleg met medisch specialisten, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In dit overleg brengen we onze wensen en behoeften op het gebied van kwaliteitsinformatie in en maken we afspraken over wanneer de informatie beschikbaar is. Patiëntenfederatie Nederland maakt de informatie vervolgens inzichtelijk voor patiënten. Dit doen we via vergelijkingshulpen op ZorgkaartNederland.

De activiteiten die Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties uitvoeren zijn onderdeel van het programma KIDZ. Zij zijn onder andere gericht op:

  • De inzet van patiënten en (koepel van) patiëntenorganisaties om indicatoren op te stellen vanuit patiëntperspectief. Waar nodig ondersteunt Patiëntenfederatie Nederland hen daarbij. Bij het ontbreken van een patiëntenorganisatie voor een aandoening vertegenwoordigt de Patiëntenfederatie het belang van de patiënt in de indicatorwerkgroep.
  • De (door)ontwikkeling van indicatorensets die vooral belangrijk zijn voor patiënten(organisaties).
  • De ontwikkeling van vergelijkingshulpen.
  • De ontwikkeling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs).
  • Landelijk overleg met koepelorganisaties in de zorg om afspraken te maken over de wijze waarop transparantie van kwaliteit van zorg tot stand komt in Nederland.

Vragen?