Vliegwiel

Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Onze gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen we door gezamenlijk met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking. We kiezen hierbij voor twee toepassingsgebieden: Telebegeleiding bij ernstig hartfalen en Digitale keuzehulpen.

Wat en hoe

Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Begin 2017 heeft Patientenfederatie Nederland het initiatief genomen tot het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Deze coalitie bestaat uit een groep eHealth voorlopers en enthousiastelingen, afkomstig uit zorg, industrie en beleid. Met het Vliegwiel wil de Patientenfederatie de digitale zorg in Nederland een boost geven. Vanuit de triple aim (gezondheidsbevordering, verbetering van kwaliteit van zorg, daling van zorgkosten) werken we samen aan vernieuwing van zorgprocessen.

Wat is ons doel?

Onze gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen we door gezamenlijk met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking. We kiezen hierbij voor twee toepassingsgebieden.

Over welke toepassingen gaat het?

De twee toepassingsgebieden zijn:

Deze twee toepassingsgebieden zijn niet nieuw in Nederland. En dat is ook juist de bedoeling. Er zijn al veel mooie initiatieven en aanbieders van producten. Maar de ontwikkelingen blijven nog te vaak in de pilotfase steken. Met het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg willen we deze toepassingsgebieden een vliegwieleffect geven: ze in korte tijd opschalen tot brede toepassing.

Tijdlijn

 • Januari 2017: eerste bijeenkomst van de vliegwiel-coalitie voor digitale zorginnovatie.
 • Daarna konden partijen zich met een digitale zorginnovatie opgeven.
 • Daaruit zijn met een professional en patiëntenpanel de twee toepassingsgebieden geselecteerd.
 • Januari 2018: bekendmaking van twee toepassingsgebieden op e-Health conferentie.
 • April 2018: een aantal zorgverzekeraars heeft de Vliegwiel-coalitie opgenomen in het inkoopbeleid.
 • April/mei 2018: de werkgroepen voor de toepassingsgebieden zijn aan de slag met het formuleren van inkoopcriteria en KPI’s om zo de doelstellingen te behalen.
 • 2 juli 2018: 2e netwerkbijeenkomst in Utrecht. Bekijk de presentatie >
 • 10 oktober 2018: 3e netwerkbijeenkomst in Utrecht. Lees de terugblik >
 • 1 november 2018: einddatum voor afsluiten van de inkoopcontracten.
 • E-healthweek (21 tot 25 januari 2019)
  • Presentatie resultaten van het Vliegwiel tijdens het ICT&healthcongres, door Dianda Veldman op  21-01-2019 in Den Haag
  • 4 onsite tours van leveranciers & ziekenhuizen over Telebegeleiding hartfalen en digitale keuzehulpen, onsite bij ziekenhuizen in het land
  • Workshop contractering in samenwerking met Zilveren Kruis & Vita Valley op woensdag 23-01-2019 in Utrecht 

Vooruitblik

 • 2019: zorgaanbieders die al actief zijn binnen de toepassingsgebieden, schalen hun activiteiten op.
 • De groep die hier in 2019 mee gaat starten, kan dan in 2020 verder opschalen.
 • 2020: een nieuwe groep zorgaanbieders wordt gestimuleerd om innovaties binnen de toepassingsgebieden in te kopen.

tijdlijn 800px