Wie

Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Onze gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen we door gezamenlijk met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking. We kiezen hierbij voor twee toepassingsgebieden: Telebegeleiding bij ernstig hartfalen en Digitale keuzehulpen.

Wie zijn wij?

Wie doen er mee?

De volgende organisaties zijn betrokken bij het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg: 24CARE, AMC, Bernhoven, Cordaan, CZ, ECP, Focus Cura, Hartvolgers, Huisartsen Oog in Al, Institute for Positive Health, KPMG, KPN, Ksyos, Máxima Medisch Centrum, Menzis, Ministerie van VWS, NZa, Philips, Slingeland Ziekenhuis, UMC Utrecht, VGZ, VitaValley, Zelfzorg Ondersteund!, Zilveren Kruis, ZIN, Zorginnovatie.nl.

Partijen die ook willen bijdragen aan onze ambitie zijn van harte welkom: stuur een bericht naar .

Vliegwielsupporters

Wilt u de ontwikkelingen rond het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg volgen, meld u dan aan als Vliegwielsupporter. U ontvangt eens per 2 maanden onze nieuwsbrief en we nodigen u uit voor de netwerkbijeenkomsten. 

Organisatie

De organisatie van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg bestaat uit een stuurgroep, projectgroepen en een programmabureau.

Stuurgroep

De stuurgroepleden representeren de betrokken partijen: patiënten(vertegenwoordiging), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders, ehealth-experts.

De stuurgroep ondersteunt, stimuleert en enthousiasmeert alle betrokken partijen om de ambitie van de Vliegwiel-coalitie waar te maken. Samenstelling stuurgroep: 

 • Anke Vervoord: directeur Harteraad
 • Dianda Veldman: directeur Patiëntenfederatie Nederland
 • Joris van Eijck: directeur zorg Menzis
 • Joël Gijzen: managing director department of healthcare CZ
 • Maarten van Rixtel: Raad van Bestuur Sensire
 • Martijn Wiesenekker: Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht
 • Sandra Timmermans: Raad van Bestuur Antonius Zorggroep
 • Hyleco Nauta: director eHealth innovation UMC Utrecht
 • Chris Flim: Beleidsmedewerker progamma innovatie & zorgvernieuwing VWS

Projectgroepen

Om de specifieke toepassingen te laten vliegen, worden de deelnemende partijen betrokken in projectgroepen. Met hun kennis en expertise dragen zij bij aan het versnellen van de opschaling.

Opdracht projectgroepen

 • Opstellen van kwaliteitscriteria per toepassingsgebied. Zorgaanbieders die willen deelnemen aan het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg en de door hen gewenste toepassing, moeten aan deze criteria voldoen.
 • Formuleren van KPI’s voor toetsing succes van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg.
 • Advies over juiste vervolgstappen en begeleiding van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg in fase 2.

Activiteiten projectgroepen

Actieve participatie en meedenk-/meewerkkracht om de doelstelling van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg voor het betreffende toepassingsgebied te realiseren.

De projectgroep telebegeleiding hartfalen bestaat uit medewerkers van:

 • Harteraad,
 • UMCU,
 • MMC,
 • MST,
 • MUMC,
 • UMCU,
 • Menzis,
 • VGZ,
 • Zilveren Kruis,
 • CZ.

De projectgroep digitale keuzehulpen bestaat uit medewerkers van:

 • Patiëntenfederatie Nederland,
 • ETZ,
 • RadboudUMC,
 • MUMC,
 • FMS,
 • Menzis,
 • VGZ,
 • Zilveren Kruis,
 • CZ.

Programmabureau Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Teamfoto vliegwiel www

Naast de stuurgroep en projectgroepen worden de organisatie en dagelijkse werkzaamheden vanaf januari 2018 gecoördineerd door het programmabureau. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de leden van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Het programmabureau bestaat uit:

 • Bettine Pluut – programmamanager Vliegwiel

 • Mieke Klerkx-Harkema – programma-adviseur Vliegwiel

 • Margriet Martin – algemeen programmamedewerker

 • Laurens Rijpstra – programmamedewerker eHealth

 • Christl Foekema – programmamedewerker communicatie