Wie

Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Onze gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen we door gezamenlijk met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking. We kiezen hierbij voor twee toepassingsgebieden: Telebegeleiding bij ernstig hartfalen en Digitale keuzehulpen.

Wie zijn wij?

Wie doen er mee?

De volgende organisaties zijn betrokken bij het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg: 24CARE, AMC, Bernhoven, Cordaan, CZ, ECP, Focus Cura, Hartvolgers, Huisartsen Oog in Al, Institute for Positive Health, KPMG, KPN, Ksyos, Máxima Medisch Centrum, Menzis, Ministerie van VWS, NZa, Philips, Slingeland Ziekenhuis, UMC Utrecht, VGZ, VitaValley, Zelfzorg Ondersteund!, Zilveren Kruis, ZIN, Zorginnovatie.nl.

Partijen die ook willen bijdragen aan onze ambitie zijn van harte welkom: stuur een bericht naar .

Vliegwielsupporters

Wilt u de ontwikkelingen rond het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg volgen, meld u dan aan als Vliegwielsupporter. U ontvangt eens per 2 maanden onze nieuwsbrief en we nodigen u uit voor de netwerkbijeenkomsten.

Organisatie

De organisatie van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg bestaat uit een stuurgroep, programmateams en een programmabureau.

Stuurgroep

De stuurgroepleden representeren de betrokken partijen: patiënten(vertegenwoordiging), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders, ehealth-experts.

De stuurgroep ondersteunt, stimuleert en enthousiasmeert alle betrokken partijen om de ambitie van de Vliegwiel-coalitie waar te maken. Samenstelling stuurgroep: 

 • Anke Vervoord: directeur Harteraad
 • Dianda Veldman: directeur Patiëntenfederatie Nederland
 • Joris van Eijck: directeur zorg Menzis
 • Joël Gijzen: managing director department of healthcare CZ
 • David Jongen: voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland
 • Maarten van Rixtel: Raad van Bestuur Sensire
 • Hyleco Nauta: director eHealth innovation UMC Utrecht
 • Kamal de Bruijn: programma innovatie en zorgvernieuwing VWS

 

Programmateams

Om de specifieke toepassingen te laten vliegen, worden de deelnemende partijen betrokken in programmateams. Met hun kennis en expertise dragen zij bij aan het versnellen van de opschaling.

Opdracht programmateams

 • Opstellen van kwaliteitscriteria per toepassingsgebied. Zorgaanbieders die willen deelnemen aan het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg en de door hen gewenste toepassing, moeten aan deze criteria voldoen.
 • Formuleren van KPI’s voor toetsing succes van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg.
 • Advies over juiste vervolgstappen en begeleiding van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg in fase 2.


Activiteiten programmateams

Actieve participatie en meedenk-/meewerkkracht om de doelstelling van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg voor het betreffende toepassingsgebied te realiseren.

 

Telebegeleiding harfalen:

Het programmateam telebegeleiding hartfalen bestaat uit medewerkers van:

 • Harteraad,
 • UMCU,
 • MMC,
 • MST,
 • MUMC,
 • UMCU,
 • Menzis,
 • VGZ,
 • Zilveren Kruis,
 • CZ.

Digitale keuzehulpen:

Het programmateam digitale keuzehulpen bestaat uit medewerkers van:

 • Patientenfederatie Nederland,
 • ETZ,
 • RadboudUMC,
 • MUMC,
 • FMS,
 • Menzis,
 • VGZ,
 • Zilveren Kruis,
 • CZ.

Programmabureau Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Naast de stuurgroep en werkgroepen worden de organisatie en dagelijkse werkzaamheden vanaf januari 2018 gecoördineerd door het programmabureau. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de leden van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Het programmabureau bestaat uit:

 • Mieke Klerkx, programmamanager. Mieke vervult deze functie een dag per week bij Patientenfederatie Nederland. Daarnaast werkt zij sinds 2009 bij Ziekenhuis Bernhoven, eerst als manager kwaliteit & veiligheid en momenteel als programmaleider Toekomstbestendige Zorg.
 • Margriet Martin, projectmedewerker. Margriet is gezondheidsjurist en sinds 2018 in dienst bij Patientenfederatie Nederland. Hier houdt zij zich onder andere bezig met patiëntenrechten en zet zij zich een à twee dagen per week in voor de Vliegwiel-coalitie.