Dick J. van Dijk

lid van de Raad van Toezicht

Dr. Dick J. van Dijk (1952) was jarenlang werkzaam in het onderwijs, als docent en schoolleider in het VO en als docent en onderzoeker in het HO. Vanwege zijn verleden als poliopatiënt kwam hij in contact met de VSN, het huidige Spierziekten Nederland. Hij werd in de periode 2008-2016 achtereenvolgens bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. Onder zijn leiding werd een nieuwe koers uitgezet en de beheersstructuur ingrijpend gewijzigd. Bij zijn afscheid werd Iemand zoals Dick uitgegeven, waarin een aantal van zijn blogs is gebundeld.

Alle jaren bij Spierziekten Nederland was hij gedelegeerde bij de toenmalige NPCF en uit dien hoofde lid van diverse advies- en onderzoekscommissies. Zijn rol in de Raad van Toezicht heeft vooral van doen met het expertisegebied Patiëntparticipatie. Hij richt zich op de betrokkenheid van de patiënt in de zorg en op de positie van de Patiëntenfederatie in de patiëntenbeweging. Inzake deze onderwerpen heeft hij een klankbordfunctie voor het management, alsook inzake communicatie en human resource management.

Van Dijk studeerde taal- en letterkunde en promoveerde als gedragswetenschapper (onderwijskunde). Hij is trainer-coach in een eigen adviespraktijk, gespecialiseerd in effectieve interactie. Zijn proefschrift (2013) is getiteld De taal van oplossingen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!