Direct naar:

Marieke Schuurmans

lid van de Raad van Toezicht

Prof. Dr. Marieke J. Schuurmans (1965) is hoogleraar Verplegingswetenschap en werkzaam als opleidingsdirecteur Professionals in de zorg in het UMC Utrecht. In deze functie is zij verantwoordelijk voor verpleegkundige vervolgopleidingen, opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen en discipline-overstijgende onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist.

Marieke studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en doorliep aansluitend de verkorte opleiding tot verpleegkundige aan de Hogeschool Nijmegen. Sinds 1990 is zij werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht waar zij functies vervulde als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Klinische Geriatrie. In haar onderzoek heeft zij zich ruim twintig jaar beziggehouden met het dagelijks functioneren van ouderen met meerdere chronische aandoeningen, thuis en in ziekenhuis. Haar onderzoek is praktijkgericht en in nauwe samenwerking met ouderen en zorgverleners.

Marieke was onder meer lid van de Nederlandse Gezondheidsraad, voorzitter van de bestuurscommissie Onderzoek van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland, adviseert de minister van VWS onafhankelijk aangaande verpleegkundige zaken en nam deel aan tal van lokale en nationale commissies op het gebied van zorg voor ouderen, verpleegkunde en kwaliteit van onderzoek. Ook vervulde ze verschillende toezichthoudende functies in de zorg. Als kind, vrouw en moeder heeft ze eveneens langdurige en intensieve ervaring met de gezondheidszorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!