Wim Groot

lid van de Raad van Toezicht

Wim Groot is sinds 1998 hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op de financiering en bekostiging van zorg in Nederland en elders in de wereld. De afgelopen jaren lag hierbij de nadruk op de rol van eigen bijdragen in de zorg in Europa.

Wim Groot was onder andere columnist van het Financieele Dagblad en van Zorgvisie. Van 2007 tot 2015 was hij kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Bij de RVZ was hij onder andere verantwoordelijk voor adviezen over uitgavenbeheer in de zorg, zorginkoop, solidariteit in de zorg, de rol van de patient, de legitimiteit van zorgverzekeraars, en het gebruik van data in de zorg.

Met de kennis die Wim Groot heeft van het zorgstelsel en de betaalbaarheid is hij net als Katharina Martin Abello een belangrijke aanwinst voor de Raad van Toezicht van Patientenfederatie Nederland.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!