Direct naar:

Europa

De Europese Unie ondersteunt de lidstaten bij het verbeteren van de gezondheid van EU-burgers. Dit doet de EU door middel van volksgezondheidsbeleid. De lidstaten bepalen zelf hoe zij de gezondheidszorg in hun land organiseren. Sinds 2018 is de Patiëntenfederatie lid van de European Patients Forum (EPF), omdat het belangrijk is om te weten wat er speelt op Europees niveau. En waar het relevant is, willen we ook invloed uitoefenen op het EPF-beleid en op de nieuwe meerjarenvisie die de EPF in 2020 voorbereidt. Binnen de EPF zijn we lid van de werkgroep e-health. Hier verspreiden we ons gedachtengoed: het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en gezondheidsprofessionals. 

Gezondheidsprogramma EU

De EU richt zich nu voornamelijk op het uitwisselen van informatie tussen lidstaten en het financieren van onderzoeken. Op dit moment loopt het derde gezondheidsprogramma (2014-2020). De EU investeert 449 miljoen euro in innovatie, preventie en de toegankelijkheid van zorg. Speerpunt van dit programma is het verminderen van ongelijkheid op het gebied van gezondheid.

In het gezondheidsprogramma 2014-2020 staan de volgende speerpunten centraal:

Andere EU-gezondheidsprogramma’s

Naast boven genoemde programma's lopen er enkele andere EU-programma's die zich richten op specifieke problemen. Zoals ontmoediging van tabak en alcohol, aidsbestrijding, gentherapie, bestrijding antibioticaresistentie, medische assistentie in noodsituaties en medicijnen voor ontwikkelingslanden.

ICT in gezondheidszorg: e-health

Om de medische sector efficiënter te laten werken, stimuleert de EU de inzet van ICT. Bijvoorbeeld:

Lidmaatschap European Patients Forum (EPF)

Sinds 2018 is de Patiëntenfederatie lid van de European Patients Forum (EPF). De EPF wil patiënten en patiëntenorganisaties versterken. Dit gebeurt op verschillende manieren:

De EPF is de coördinerende partij van de European Patient Academy for Innovative Products (EUPATI) en doet mee aan verschillende projecten, initieert campagnes en werkt samen met anderen.

De Patiëntenfederatie is binnen de EPF lid van de werkgroep E-health. In deze werkgroep verspreiden we het MedMij gedachtengoed. De EPF bereidt in 2020 een nieuwe meerjarenvisie voor. Ook hierin is de Patiëntenfederatie betrokken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!