Direct naar:

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt  om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • Patiëntenorganisaties, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt over dit wisselen en daarvoor de ‘Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen’ opgesteld. Daarin is geregeld wanneer het wisselen van medicijn om niet medische redenen mogelijk is en de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts en de apotheker hierbij.
  • Iedereen heeft de afgelopen weken een nieuw polisaanbod in de bus gekregen en heeft nu tot januari om te beslissen wel of niet te wisselen van zorgverzekering. Maar waar moet je op letten als je een nieuwe zorgverzekering kiest? De wegwijzer zorgverzekering helpt je hierbij.
  • Uit onderzoek onder 13.000 mensen blijkt dat dik 7.000 mensen met 2 of meer aandoeningen moet leven. Dat trekt een wissel op de dagelijkse activiteiten (79%), deelname aan de maatschappij (58%) of in mentale klachten (44%). 1 op de 3 deelnemers heeft last van alle drie.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.
  • De Patiëntenfederatie heeft het Integraal Zorgakkoord/ het IZA ondertekend. Veel zorg wordt straks regionaal geregeld en patiënten krijgen hierin meer zeggenschap. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en niet hoe die wordt betaald.
  • Wij staan voor passende zorg die samen met én vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund. Lees meer in ons standpunt hierover.
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.