Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • Patiëntenfederatie Nederland is blij met de aandacht voor de betaalbaarheid van en de toegang tot zorg voor patiënten in het hoofdlijnenakkoord. De beoogde forse verlaging van het eigen risico is een eerste goede stap om stapeling van zorgkosten voor patiënten tegen te gaan, maar meer blijft nodig.
  • Als je in het ziekenhuis terechtkomt, kan de arts daar niet zien welke medicijnen je gebruikt. Dat zorgt voor veel problemen en maakt dat patiënten niet de optimale zorg kunnen krijgen. Het overdragen van medicatiegegevens in de hele keten van zorgverleners is nog niet geregeld. In het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ hebben alle sectoren in de zorg afgesproken om er voor te zorgen dat daar verandering in komt.
  • Directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Arthur Schellekens heeft in een speciale editie van het Zorgvisie-magazine een column geschreven over passende zorg. Volgens Arthur Schellekens is er in de Nederlandse zorg aan ambities geen gebrek, maar is er nog veel meer nodig om tot echt passende zorg voor patiënten te komen en onnodige zorg te voorkomen.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Betere zorg begint bij écht betrekken van patiënten. Om echt patiëntgericht te werken is het belangrijk om doorlopend naar patiënten te luisteren en te zoeken naar hun wensen en behoeftes. Ikzoekeenpatient.nl helpt bij het realiseren van de ambitie van patiëntenverenigingen en de overheid om de zorg patiëntgerichter te maken.
  • Een wilsverklaring is een document waarin staat wat jouw wensen zijn rondom jouw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als je in een coma ligt bijvoorbeeld of als je een zwaar ongeluk krijgt waardoor je niet meer kunt praten of op een andere manier overleggen met je arts. Als je een wilsverklaring hebt en aan anderen laat weten dát je die hebt dan weten zij wat jouw behandelwensen zijn.
  • Als je wilt veranderen van huisarts, dan kun je daar verschillende redenen voor hebben. Je bent verhuisd naar een andere plaats of wijk. Je bent niet tevreden over je huisarts. Of er is een conflict ontstaan tussen jou en je huisarts. Hoe kun je het kiezen van een andere huisarts het beste aanpakken? En hoe zit het met de patiëntenstop door het huisartsentekort?
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Discussie aan tafel

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.