Inbreng Patiëntenfederatie voor het nieuwe kabinet

Bekijk hier de (stand-)punten die de Patiëntenfederatie aan het nieuwe kabinet meegeeft om de zorg voor patiënten te verbeteren. Zo kun je in ons (verkiezings-)manifest de acht concrete actiepunten bekijken die we - weer - onder de aandacht willen brengen. En roepen we de politiek op om de wachtlijsten in de zorg en de hoge (stapeling van) zorgkosten voor patiënten aan te pakken. Dat laatste moet onder andere gebeuren door mondzorg en fysiotherapie meer te gaan vergoeden vanuit het basispakket. 

Torentje Den Haag voor Verkiezingen

Manifest 'Kies voor passende zorg: niet minder, maar anders!'

Volgens Patiëntenfederatie Nederland zijn er fundamentele politieke keuzes nodig om de goede zorg voor patiënten de komende decennia te garanderen: “Patiënten in Nederland moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen. Wij geloven dat dat kan door meer regie, een efficiëntere organisatie, beter gebruik van technologie en intensievere samenwerking over zorgdomeinen en instellingsmuren heen. Al die veranderingen kunnen bovendien alleen goed plaatsvinden met inbreng en inspraak van patiënten. Zij moeten daarin een sterke positie krijgen. Ons manifest helpt politieke partijen hopelijk om daarvoor de goede keuzes te maken.”

Patiëntenfederatie aan informateur: fundamentele keuzes nodig in de zorg

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland staan onder grote druk. Patiënten beginnen dat steeds meer te merken en maken zich daar zorgen over. Om die zorgen weg te nemen en de zorg in Nederland klaar te maken voor de toekomst zijn er fundamentele keuzes nodig. Die keuzes zijn niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk om te maken, schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de informateur.

Zorgpartijen roepen onderhandelaars op: 'Blijf IZA-uitvoering ondersteunen'

De ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) roepen de onderhandelende politieke partijen op om de uitvoering van het IZA te blijven ondersteunen. Dat schrijven de zorgkoepels in een brief aan de informateur. De Patiëntenfederatie sloot in september 2022 met tal van zorgorganisaties een akkoord waarin plannen zijn gemaakt over alle domeinen van de verzekerde zorg heen. Alle partijen staan voor een urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook onder een nieuw kabinet blijven deze uitdagingen onverminderd groot. De IZA-ondertekenaars blijven samen achter dit akkoord staan.

In de brief schrijven de partijen dat het IZA laat zien wat de waarde is van samenwerking. De partijen moeten samen zorgen voor de noodzakelijke transformaties in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn: minder medicaliseren en meer focus op gezondheid, en de beweging naar de voorkant zodat patiënten sneller de juiste zorg krijgen. Maar ook meer mogelijkheden voor domeinoverstijgende samenwerking, en aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast zetten de IZA-partijen in op meer preventie, het verhogen van het aanbod van digitale zorg, betere gegevensuitwisseling, meer aandacht voor duurzaamheid, en implementatie van de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving om dit te realiseren.

Het grote Zorgdebat 2023

Op 13 november was Het Grote Zorgdebat 2023, mede-georganiseerd door Patiëntenfederatie Nederland. Negen kandidaat-Kamerleden; Judith Tielen (VVD), Danielle Jansen (NSC), Julian Bushoff (GroenLinks -PvdA), Wieke Paulusma (D66), Bart van den Brink (CDA), Nico Drost (ChristenUnie), Nicki Pouw-Verweij (BBB), Jimmy Dijk (SP) en Fleur Agema (PVV) debatteerden over preventie, de arbeidsmarkt, passende zorg en de impact van vergrijzing op de zorg.

Het Grote Zorgdebat 2023 - Interviews met negen kandidaat-Kamerleden
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!