Ben je al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom in september 2015 weer mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, kregen in het verleden vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kon dan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. U moet nu voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Programma 'Aandacht voor iedereen'
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.
De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

> Kijk hier voor meer informatie over het programma Aandachtvooriedereen.nl

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!