Tweede onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona

Dit is het tweede onderzoek over de coronacrisis en gevolgen voor patiënten waaraan 10.000 mensen meededen. Nieuw in dit tweede onderzoek zijn de onderdelen fysiotherapie, thuiszorg en mantelzorg. In deze 3 sectoren
zijn er ook grote problemen door het stopzetten of vermindering van zorg. De percentages deelnemers die hier aangeven nadelige gevolgen te ervaren of zorgen te hebben, zijn heel hoog.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!