Zelfstandig wonen

Lukt het u om met een aandoening of beperking goed te wonen, op een manier die bij u past? En is uw woning wel geschikt, ook als u in de toekomst (meer) beperkingen zou krijgen? We horen graag wat uw ervaringen en knelpunten zijn als het om zelfstandig wonen gaat.

De vragenlijst is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. Met de resultaten kunnen we uw belangen op het gebied van wonen nog beter behartigen. Zowel op landelijk als lokaal niveau. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Waarover ging de vragenlijst?
In deze vragenlijst ging het om uw woonsituatie en hoe u het wonen in uw woning en uw buurt ervaart.

Tegenwoordig is het de verwachting dat iedereen zoveel en zolang mogelijk zelfstandig woont. Ook als u een aandoening/beperking heeft of krijgt. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om goed zelfstandig te wonen. Hierbij gaat het om aspecten als de woonruimte, woningaanpassingen, ondersteuning bij huishoudelijke taken, voorzieningen in de omgeving en contact met uw buurtgenoten. En woont u in een zorginstelling? Ook dan hoorden we graag uw ervaringen en knelpunten.

Deze meldactie is inmiddels afgesloten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!