Besparingen in de zorg

Gebruikers van zorg zien vaak heel scherp waar onnodige kosten worden gemaakt en waar de zorg goedkoper en slimmer kan. Toch worden zij hier zelden rechtstreeks naar gevraagd.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het landelijk Platform GGZ, Platform VG en de Patiëntenfederatie NPCF zijn daarom in maart 2013 een meldpunt gestart. Wij willen van zorggebruikers weten waar er volgens hen geld kan worden bespaard.

Dit kabinet wil fors bezuinigen op de zorg. Alleen al op het basispakket wil het kabinet 1,5 miljard gaan bezuinigen. De patiënten-koepels vinden dit onverstandig. Ze vinden dat het verstandiger is geld te besparen door ondoelmatigheden in de zorg te bestrijden. Zoals onnodige zorg of te dure behandelingen.

Voorstel aan Schippers
Minister Schippers heeft de patiëntenorganisaties laten weten dat ze openstaat voor voorstellen op dit gebied. Wij gaan deze uitdaging aan. Maar we vinden het heel belangrijk dat u hierover mee kan denken. Zodat onze voorstellen ook echt gebaseerd zijn op de dagelijkse ervaringen van patiënten. Vandaar de meldactie.

Unieke kans
Via deze meldactie krijgt u dus een unieke kans om bij te dragen aan verbetering van de gezondheidszorg en het tegengaan van onnodige kosten.

Let op!

Er is een meldactie voor individuele patiënten en een aparte meldactie voor patiëntenorganisaties. De laatste richt zich op de collectieve ervaringen van één bepaalde groep patiënten.

U kunt uw eigen ervaringen - of die van uw naasten - melden via de onderstaande link. U kunt aangeven wat er mis is. Bovendien kunt u er ook uw eventuele ideeën voor kostenbesparingen kwijt.
> Meld uw persoonlijke ervaringen

We zijn uiteraard zeer benieuwd naar de meningen en ervaringen van de bij ons aangesloten patiëntenorganisaties. Waar kunnen kosten worden bespaard en hoe kan de zorg worden verbeterd?
> Meld uw ervaringen als patiëntenorganisatie

Deze meldactie is inmiddels gesloten, u kunt niet meer meedoen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!