Feiten en fabels

Weet u wat feit en wat fabel is als het gaat om de Nederlandse gezondheidszorg?

Valt contact met een huisartsenpost onder uw verplicht eigen risico? Is een wilsverklaring bindend en moet een arts zich daaraan houden? Kunt u voor hulp bij maaltijden bij de gemeente terecht? Mag u als nabestaande de medische gegevens van een overledene raadplegen?

Kortom: Weet u wat feit en wat fabel is als het gaat om de Nederlandse gezondheidszorg?

Er zijn regels, rechten en plichten in de gezondheidszorg die lang niet bij iedereen bekend zijn. In de vragenlijst kon u aangeven of de stellingen die we u voorleggen, juist of onjuist zijn. Of dat u dat echt niet weet.

Zo krijgt Patiëntenfederatie NPCF inzicht in welke informatie bekend is bij patiënten en verzekerden. En over welke onderwerpen de informatievoorziening kan worden verbeterd.|

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!