Onderzoek naar alternatieven voor wonen in een verpleeghuis

Nederland vergrijst en de wachtlijsten voor verpleeghuizen nemen toe. Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat er meer verpleeghuizen worden gebouwd maar dat we ook kijken naar alternatieve woonvormen. We vroegen het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland of zij of hun naasten recent in een verpleeghuis zijn gaan wonen en zo ja, waarom. Ook vroegen we of dit uitgesteld had kunnen worden en hoe zij tegen alternatieven aankijken. 109 mensen namen deel aan het onderzoek.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!