Onderzoek naar uitwisseling medische gegevens

Hoe vind jij dat het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners geregeld is en wat zou daaraan kunnen verbeteren? En wat is je ervaring tot nu toe met het uitwisselen van gegevens tussen je zorgverleners? Dat en meer vragen stonden in de vragenlijst 'Uitwisseling medische gegevens'.

Er zijn verschillende zorgverleners waarmee je te maken kunt krijgen als je zorg nodig hebt: je eigen huisarts, een arts op de huisartsenpost, een apotheekmedewerker, specialisten in het ziekenhuis, een fysiotherapeut etc. Wanneer je te maken krijgt met meer dan een zorgverlener, kan het belangrijk zijn dat deze zorgverleners inzicht hebben in jouw medische gegevens bij een andere zorgverlener. Dit onderzoek gaat over die uitwisseling van je medische gegevens wanneer jij zorg nodig hebt en over jouw invloed hierop.

Veel mensen weten niet goed wanneer hun medische gegevens wel of niet uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners en of daar hun toestemming voor nodig is. Dat kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid en risico’s in hun behandeling, blijkt uit onderzoek onder ruim achtduizend mensen van het Zorgpanel. Slechte gegevensuitwisseling heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg voor een aanzienlijke groep patienten. Dat levert nadelen op voor patiënten en de maatschappij. Goede en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling daarentegen draagt bij aan kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg en kwaliteit van leven.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!