Onderzoek Stapeling Zorgkosten

Stapelende (zorg)kosten zijn al langer een bron van zorg. In 2019 heeft Patiëntenfederatie Nederland een onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Maar met de huidige kostenstijgingen verdient dit onderwerp opnieuw aandacht. Wij waren daarom benieuwd naar de ervaringen van jou en/of anderen in je huishouden met het betalen voor zorg en andere kosten die met gezondheid te maken hebben. Met de resultaten kunnen we beleidsmakers en de politiek laten zien met welke zorgkosten en bijkomende kosten mensen te maken hebben en wat het oplopen van al deze kosten betekent voor ze in het dagelijks leven.

Ruim 1 op de 5 mensen uit het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland heeft in 2022 zorg gemeden of uitgesteld omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar de (stapeling van) zorgkosten onder mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat zorgkosten een grote impact hebben op andere financiële keuzes die mensen in hun leven moeten maken en dus naast hun gezondheid ook de kwaliteit van leven beïnvloedt. Aan het onderzoek deden 9.219 mensen mee.
Vooral mondzorg (45%) en fysiotherapie (23%) werden in 2022 vaak gemeden. Voor ruim de helft (57%) van de mensen had het mijden of uitstellen van zorg negatieve gevolgen voor de gezondheid (pijn of klachten), voor 62% zorgde het mijden van zorg voor extra stress of angst.

“Dit is een erg zorgelijke uitkomst,” stelt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Goede zorg hoort in Nederland voor iedereen toegankelijk te zijn, maar is dat duidelijk niet. Hoe lager het inkomen, hoe vaker zorg gemeden wordt. Dit beïnvloedt de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen enorm. Wat de Patiëntenfederatie betreft grijpen we de verkiezingen en het nieuw te vormen Kabinet aan om met gerichte, effectieve en structurele maatregelen te komen om dit probleem op te lossen.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!