Patiëntenfederatie en VU doen onderzoek naar zorgmijden

“In de media zien we berichten langskomen over zorgmijden: het uitstellen of helemaal niet gebruiken van zorg, die wel nodig is. Het moeten betalen van het verplicht eigen risico wordt daarbij vaak genoemd als reden voor het zorgmijden." Patiëntenfederatie NPCF wil hier graag verder onderzoek naar doen. Dit doen we samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. De resultaten van deze vragenlijst worden anoniem verwerkt door de VU.

Waarover gaat de vragenlijst?
In de vragenlijst gaan we na of het moeten betalen van het verplicht eigen risico invloed heeft op uw zorggebruik. Welke zorg mijdt u? Met welke reden? En hoe vaak gebeurt dat?

Daarnaast zijn we benieuwd wat er gebeurt als het systeem zou veranderen en u het bedrag aan verplicht eigen risico op een andere manier dan nu moet betalen. U krijgt daarvoor een aantal keuzesituaties voorgelegd. U kunt steeds aangeven welke manier van betalen daarbij uw voorkeur heeft.

Uit ander onderzoek blijkt dat zorgmijden vaker voorkomt bij bepaalde groepen uit de samenleving. Bijvoorbeeld bij mensen tussen de 18 en 40 jaar en mensen met een lager inkomen. Om na te gaan of dit klopt, stellen we u ook vragen over uw gezondheid en uw persoonlijke situatie.”

Deze meldactie is inmiddels afgesloten, de rapportage volgt binnenkort.
Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld...zeer hartelijk dank!

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!