Raadpleging Zorg naar gemeenten

Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt? Om daarachter te komen, werd de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? gehouden.

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Patiëntenfederatie NPCF is, samen met acht andere cliëntenorganisaties, benieuwd naar de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook willen we graag weten of cliënten tevreden zijn over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Zorg verbeteren
De resultaten van de raadpleging worden gebundeld en aangeboden aan lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. Zij kunnen de ervaringen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!